Hiweb بوکیار - دانلود کتاب های انگلیسی دانشگاهی و علمی خرید کتاب زبان

با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد. اگر شما نسبت به این اثر محق هستید می‌توانید اجازه نشر الکترونیکی تمام یا بخشی از آن را به ما بدهید و یا آنرا از طریق کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «قوانین» و «فروش کتاب الکترونیکی» را مطالعه کنید.

تاریخ جامع ایران (جلد بیستم)

زیر نظر: کاظم موسوی بجنوردی

دنباله تاریخ اجتماعی، مذهب و آیین ها، پیوست ها

تاریخ جامع ایران عنوان مجموعه‌ای است 20 جلدی، مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض قاجار. مراد از ایران در این مجموعه، دنیای ایرانی یا ایران فرهنگی است که همواره قلمروی گسترده‌تر از مرزهای جغرافیایی این سرزمین را شامل می‌شده است. از این وجهه نظر، مجلدات و ابواب مربوط به تاریخ فرهنگی ایران، بی ‌شک از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود.

پنج جلد نخست تاریخ جامع ایران به تاریخ ایران پیش از اسلام اختصاص دارد.
جلد اول مشتمل بر سابقۀ انسان کهن در فلات ایران و تمدن‌های پیش از آریایی‌ها، ورود آریائی به ایران عصر مادها و قسمتی از تاریخ سیاسی هخامنشیان است.
جلد دوم با دنبالۀ تاریخ هخامنشیان آغاز شده است. تاریخ ایران به روزگار سلوکیان، دولتهای پراکنده یا ملوک الطوایف، عصر ساسانیان، و سر انجام تاریخ اساطیری ایران در همین جلد مورد بررسی قرار گرفته است.
جلد سوم تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران از آغاز تا پایان دورۀ ساسانی؛ آنگاه تشکیلات اداری و نظامی در ایران؛ و سرانجام باستان شناسی و هنر ایران در دوره‌های فرمانروایی مادها و هخامنشیان را در بر دارد.
در جلد چهارم ضمن ارائه تحقیق در هنر و معماری ایران پیش از اسلام، به ادیان و آموزش و پرورش در ایران نیز توجه شده است.
جلد پنجم هم مشتمل است بر تحقیق در زبان و ادبیات ایران، تاریخنگاری، جغرافیا نویسی، فلسفه و دانشهای دیگر.
دوره اسلامی تاریخ جامع ایران، 15 جلد از این اثر بزرگ را در بر خواهد داشت. جلد اول (ششم از مجموعه) شامل تاریخ ایران از فتح اسلامی تا ظهور دولت‌های نیمه مستقل و مستقل است و مباحثی چون فتوح ایران و آخرین روزهای دولت ساسانی، ایران در عصر حکومت قومی عرب، ایرانیان و ظهور دولت عباسی، وزارت و دیوانسالاری ایرانی و قسمتی از حکومتهای شرقی و غربی ایران عصر اسلامی را در بردارد.
جلد دوم (هفتم از مجموعه) مشتمل بر تاریخ دولت‌های ایرانی در خراسان، شمال ایران، ایران مرکزی و غربی و جنوبی از طاهریان تا کاکوئیان است و در هریک از این ابواب تاریخ تشکیلات اداری و سیاسی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.
دنبالة آل‌بویه، غزنویان و ایران در عصر سلجوقیان، برخی سلسله‌های کوچکتر در غرب ایران، مانند بنی‌ سکمان در ارمنستان و ملوک قراباغ عنوان جلد سوم از دوره اسلامی (هشتم از مجموعه) تاریخ جامع ایران به شمار می‌رود.
جلد چهارم (نهم از مجموعه) به تاریخ ایران از اتابکان تا قسمتی از ایلخانان اختصاص یافته است. در این بخش دورة سلسله‌های موسوم به اتابکان، از اتابکان آذربایجان تا اینجوئیان، زمینه‌های هجوم مغول، جانشینان چنگیز، برپایی دولت ایلخانان، مورد بحث قرار می‌گیرد و سازمان‌های سیاسی اداری این ادوار مطالعه می‌شود.
دنبالة ایلخانان تا ظهور صفویان، عنوان جلد پنجم (دهم از مجموعه) است و در همین جا علاوه بر دورة دوم ایلخانان به عصر ترکمانان و دورة مهم تیموریان و قسمتی از صفویان نیز پرداخته می‌شود.
دنبالة عصر صفویان، ادوار حکومت افشاریان و زندیان در جلد ششم (یازده از مجموعه) مورد بحث قرار می‌گیرد.
جلد هفتم ( دوازدهم از مجموعه) به عصر قاجار، تحولات مذهبی، روابط خارجی ایران با عثمانی و دول قدرتمند اروپایی، زمینه‌های قیام و انقلاب مشروطه، نقش‌های طبقات اجتماعی در تحولات سیاسی و اجتماعی، ورود تمدن جدید به ایران و بسیاری مسائل دیگر نیز پرداخته می‌شود. در پیوست‌های همین مجلد دربارة خانات آسیای مرکزی، خانات گنجه و شکی و قراباغ، هرمز و خلیج فارس مطالعه شده است.
جلد هشتم تا پانزدهم به تاریخ فرهنگی دنیای ایرانی اختصاص دارد. جلد‌های هشتم و نهم مشتمل بر تاریخ علم و ادب و حاوی مباحثی چون نقش ایرانیان در نقل و ترجمه آثار علمی به زبان عربی، عصر تصنیف آثار علمی، دانش‌های فلسفی و کلامی در ایران و میان ایرانیان، نجوم و ریاضیات، علوم طبیعی و پزشکی، بیمارستانها، دانشهای دینی و مذاهب فقهی، تصوف و فرق صوفیه، تاریخ نگاری و چند مبحث دیگر. جلدهای دهم تا دوازدهم (پانزدهم تا هفدهم مجموعه) شامل تاریخ زبان و ادبیات فارسی از آغاز عصر اسلامی تا پایان عصر قاجار خواهد بود. در این مجلد ادبیات فارسی در قلمرو فرهنگی ایران، بر حسب ادوار ادبی مورد بحث قرار می‌گیرد. دوره بازگشت ادبی، ادبیات مشروطه، ادبیات عامه، روزنامه و روزنامه نگاری، ادبیات اقوام ایرانی، تاریخ آموزش و پرورش و بسیاری از جمله دیگر ابواب این مجلدات است.
جلد‌های سیزده و چهارده (هجدهم و نوزدهم مجموعه) مخصوص تاریخ هنر و معماری ایران شامل هنرهای دستی و تزئینی و نمایشی و آئینی، موسیقی و معماری است. جلد پانزدهم (بیستم مجموعه) به مباحث تاریخ اجتماعی، نظام حقوقی در ایران، ادیان و مذاهب در ایران، طبقات اجتماعی و حیات عامه اختصاص یافته است.
کوشش‌های طراحان و مدیران علمی و اجرایی این اثر بزرگ بر آن مقصود بوده تا اثری «جامع» یا لااقل نسبتاً جامع پدید آورند. بطور کلی این اثر بیست جلدی، بیش از 55 عنوان اصلی و 160 عنوان فرعی و حدود 300 عنوان فرعی‌تر را در بر می‌گیرد. در خلال تحقیق و تدوین این اثر، موضوع‌ها و عناوین فرعی دیگری به نظر رسید که در طرح اولیه وارد شد؛ اما ساختار اصلی طرح تاریخ جامع ایران، همچنان به قوت خود باقی است.
مجموعه قابل توجهی از محققان طراز اول در زمینه‌های تاریخ و فرهنگ و ادب ایران، که در داخل و خارج از کشور مشغول تحقیق و تدریس‌اند، در تحقیق و تدوین این اثر بزرگ مشارکت دارند.

» کتابناکهای مرتبط:
منم کوروش، شهریار روشنایی‌ها(ملهم از کتیبه‌های کهن)
اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاویدان
تاریخ تمدن ایران ساسانی

آگهی
نسخه ها
4.5 / 5
با 13 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1


دیدگاه‌ها: 29
۱۳۹۷/۰۶/۱۸


پاسخنگارش دیدگاه
smemedd
Member
نقل قول:
... و ... .....عجب سرگذشتی داشتی کلعلی
نقل قول  
یه درخواست از دوستانی که میتوانند.....
کسی بخش یادداشتهای شاهنامه‌ی استاد خالقی مطلق رو دارد یا نشانی جایی که اسکن و آپلود کرده باشد؟

کتاب شاهنامه ویرایش استاد خالقی( از همین ناشر) را دوبرابر گرون کرده اند. ما کلی پول جمع کردیم ۵۰۰ تومن بشه بخریمش حالا شده یک میلیون و خورده ای. فعلا به نسخه‌ی اسکن‌شده‌ی اکترونیکی‌ش می سازیم یا زورمون برسه بخریم کاغذیش رو
نقل قول  
آیا دانلود نسخه‌ی الکترونیکی، تفاوتی با امانت گرفتن کتابی از کتابخانه‌های همگانی /دانشگاهی دارد؟

سلام دوستان. مطمئن بودم خیلی زود این کتاب رو به درخواست ناشر بر میدارند .
ولی با این قیمت گرون_اون هم یک سازمان دولتی و بودجه بگیر- چاره ای جز دانلود و خوندنش نمونده. دستمزد نویسندگانش هم قبلا پرداخت شده .
آخه چه فرقی میکنه که از کتابخونه‌های عمومی یا دانشگاه بگیریم و بخونیمش یا نسخه الکترونیکش رو؟ در هر دو صورت ئولی توی جیب ناشر نمیره.
خیلیها به کتابخونه های عمومی پر و پیمان دسترسی ندارند اینجا هم مثل همون کتابخونه عمومی است.
کسی که واقعا اهل کتاب باشه مطمئنا اگر پول توی دست و بالش باشه حتا اگر نسخه الکترونیک هر کتابی رو خونده باشه بالاخره میخردش. اونی هم که خواننده ی ححرفه ای نیست به هرحال کتاب رو نخواهد خریدـنه فط این کتاب-هر کتابی) اگر هدف افزایش دانش و ترویج کتابخونی است خب باید بگذارند دانلود بشه اگر هم پول براشون مهمتره پس کتابخونه های عمومی رو هم تعطیل کنند تا مجبور بشیم وام بگیرم یا کتاب رو قسطی بخریم. مثلا ماهی صد نومن که ۲۵ماه طول میکشه!!!!

خصوصی بود واقعا حق می دادم ولی ناشر دولتی که بودجه کشور رو صرف این کتاب کرده . ضرر نمی کنه. و گفتم که دانلود کردن هم درست مثل استفاده از کتابخانه‌ی عمومی است
نقل قول  
Marcopulou
Member
سلام
با تمام وجود از همکاری دوستان نادیده در جهت آگاهی هم نوعان سپاس دارم
امیدوارم به جای فخر فروشی و خود را تافتۀ جدا بافته دانستن, دانسته هایمان را با دیگران شریک شویم و تلاشمان در جهت آگاهی دادن به دیگران باشد, برده داری از نا آگاهی ریشه میگیرد.

فقدان سعید کنگرانی را به همۀ عاشقان ودوستداران دائی جان تسلیت میگویم.
روح رفتگان خانواده دائی جان شاد.
نقل قول  
sanazvijvij
Member
سلام ، خسته نباشید و وقتتون بخیر
این کتاب ها رو هرجا رو گشتم پیدا نکردم. حتی برای خرید هم انتشاراتش گفت چاپشون تموم شده و دیگه چاپ نمیشن. میشه کمکم کنید ؟
- اصول مدیریت تیلور ترجمه محمدعلی طوسی ناشر مرکز آموزش مدیریت
- جهان عصر ما نوشته جان میجر ترجمه محمود جزایری انتشارات امیرکبیر
- عربستان ، سید حسن تقی زاده
- فرهنگ آنندرج
- قیام آذربایجان و ستارخان ، اسماعیل امیر خیزی
- تمدن ایرانی ، هانری ماسه ، ترجمه جواد محیی
- جیرفت ، همسایگان و خویشاوندان فرهنگی ، حمیده چوبک ، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی
- مدیریت هیجانات ، هادی قاضی زاده ، انتشارات توپ
نقل قول  
smemedd
Member
نقل قول:
بنا بر صحبت های سجادی، معاون سابق مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، این مرکز در سال 96، 6 میلیارد و 200 میلیون تومان بودجه داشته. بودجه ای که دولت، مجلس و شورای نگهبان حکومت جمهوری اسلامی پیشنهاد، تصویب و تأیید کردند. حالا سوال این هست که با توجه به وابسته بودن این مرکز به یک حکومت ایدئولوژیک تمامیت خواه، آیا این "تاریخ جامع" فاقد اعتباره؟ نه لزوماً. ولی حق دارم سوءظن داشته باشیم

سلام کردم به این دوستان شیفته تاریخ و عاشق ایران
1=یعنی الان در سال 97 حداقل 24میلیارد تومن از محل خزانه عمومی و به اصطلاح بیت المال در اختیار د اب میباشد ... که ما به ازا آن میبایست کار و اثری مفید وماندگار برای بشریت ودنیاو مام میهن ایران ارایه و تحویل شود- خوب اینست محضول میلیاردها بودجه که حیف و میل نمیشود ومثلا از ساخت یک دانشگاه واقعی مثل تهران یا آریامهر - یا ساخت بیمارستان- دانشگاه که بیماران بی پول و درد مند کشور را به مانند دوره تاقوط- درمان کند واجب تر بوده است !!

2 از انجاییکه هزینه این تحقیق مشعشع و شاه اثر ودر دانه بی مثال که ایرانیکای کفار پیشش لنگ می اندازد قبلا با سخاوت از جیب ملت پرداخت شده-پیشنهادم باتشکر از کتابناک اینست که بجای سیاست یک بام و دو هوا--برداشتن لینک دالود وآلودن صفحات به محموعه لینکهای متعدد زشت در صفحات مختلف سایت وزین کتابناک - خود لینکهای اصلی در کتابناک باز شوند و تشنگان عاشق فرهنگ وتاریخ ایرانشهر سیراب گردند و این همه ناراحتی و ترس و دغدغه و .... پاک شدن لینکها نباشد -- اگر کسی از بیرون اعتراض کرد جوابش را من میدم نگران نباشید!!
3به نظر می اید نام کتاب ناقض و اشتباه است و باید باشد "تاریخ ایران ""اسلامی"" " امید است با تذکرات امر به معروف ونهی از منکر به ناشر در چاپ بعدی اصلاح شود - مثل دانشگاه ازاد اسلامی - مجلس شورای اسلامی -- روانشناسی اسلامی فیزیک وشیمی اسلامی -
نقل قول  
moreak09
Member
دوستی در مورد اعتبار این مجموعه سئوال نموده اند. قبا از جواب باید از هانیه عزیز به خاطر آپلود این مجموعه و از دیگر دوستانی که مانند ناجی لینکهای دانلود کتابهای مجموعه را در اختیار همگان قرار می دهند.
من این مجموعه را بلافاصله پس از انتشار تهیه نموده و خوانده ام و از نظر من باید این کار را در سه مقطع متفاوت بررسی نمود. بخش اول که به تاریخ ایران از دیر باز تا ظهور صفویان میپردازد و نه جلد اول مجموعه را شامل میشود باید گفت قابل قبول است و شاید تنها بخش ارزشمند این مجموعه باشد که آن نیز در حقیقت جمع آوری و گردآوردن نوشته ها و تحقیقاتی است که در مورد تاریخ ایران صورت گرفته و با این تفاوت که انگار سیر تحقیقات در مورد تاریخ ایران در دوران مورد نظر به ناگاه دپار رکود شده و اثری از تحقیقات جدیدتر از سی سال پیش در این مجموعه دیده نمیشود. به راستی جای تحقیقات مرکز شرق شناسی شیکاگو که نوشته های بسیار ارزشمندی را در مورد تاریخ سرزمینهای ایران پیش از شکل گیری هخامنشیان منتشر نموده در این تاریخ جامع مفقود است و مابقی نیز جمع آوری گزیده هایی از آثار ایران شناس نامی جهان است که در سالهای قبل و بویژه قبل از انقلاب انتشار یافته اند.
در جلدهای دهم تا سیزدهم که به تاریخ صفویه تا انتهای قاجاریه میپردازد با مطلب تازه ای روبرو نیستید و آنچه خواهید خواند گزینشی هدفمند از تاریخ این دوران است که بیطرفانه نیست و لااقل در مورد تاریخ مشروطه کتابهای فریدون آدمیت و هما ناطق چندین کیلومتر از این مجموعه جلوتر هستند.
بخش سوم که بیشتر به تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران میپردازد در برابر مجموعه تاریخ اجتماعی ایران بسیار کم فروغ مینماید و کتبهای مرتضی راوندی بسیار با ارزشتر از این مجموعه هستند.
در نهایت اینکه تاریخ ایران با ظهور سلطنت پهلوی پایان می یابد و شما اپری از وقایع صد سال اخیر در این مجموعه نمی یابید.
لذا اگر موفق شدید و راهی برای دانلود این مجموعه پیدا کردید که تصور میکنم شدنی است و اگر حوصله خواندن پیدا کردید تنها به سراغ نه جلد اول بروید و عطای مابقی را به لقایش ببخششید.
نقل قول  
نقل قول از mahdiavax:
لینک 18-17-14 مشکل دارد با پی دی اف باز نمی شود

من همه جلدها را دانلود کردم.مشکلی نداشتند
نقل قول  
mahdiavax
Member
لینک 18-17-14 مشکل دارد با پی دی اف باز نمی شود
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You