Hiweb

با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد. اگر شما نسبت به این اثر محق هستید می‌توانید اجازه نشر الکترونیکی تمام یا بخشی از آن را به ما بدهید و یا آنرا از طریق کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «قوانین» و «فروش کتاب الکترونیکی» را مطالعه کنید.

جدال قدیم و جدید

جدال قدیم و جدید

.
کتاب الکترونیکی حاضر ، درآمدی است بر کتاب جدال قدیم و جدید ، از نوزایش تا انقلاب فرانسه (تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا) ، اثر سید جواد طباطبایی ، روشنفکر برجسته ی معاصر ، که اکنون توسط نشر ثالث در حال انتظار است.
توضیح: این کتاب تنها شامل مقدمه 50 صفحه ای کتاب است، علاقمندان برای خرید این اثر به نشر ثالث مراجعه کنند.

معرفی کتاب
کتاب «جدال قدیم و جدید» از سیدجواد طباطبایی به جدال تجدد و سنت در اندیشه مغرب زمین می پردازد
سید جواد طباطبایی از متفکرانی است که این موضوع را به صورت جدی تر دنبال می کند. کتاب «جدال قدیم و جدید» که بخش نخست از جلد یکم تاریخ اندیشه سیاسی جدید اروپا است، در همین راستا تألیف شده است. این کتاب، بری یکمین بار در سال 1382 توسط نشر نگاه معاصر روانه بازار شد و بخشی از پروژه تحقیقاتی است که طباطبایی در سال هی اخیر درباره تاریخ اندیشه سیاسی اروپا و یران انجام می دهد.
تز اصلی طباطبایی ین است که بعد از حمله مغول به یران اندیشه سیاسی در یران رو به زوال و انحطاط گذاشته است و سنت دچار چنان تصلبی شده که تذکر سنت از درون امکانپذیر نیست . اندیشه سیاسی جدید در اروپا نتیجه جدال سنت قدمیی و منتقدان متأخر آن است. کتاب جدال قدیم و جدید در یک مقدمه پنج فصل و یک نتیجه بر ایضاح همین تز تدوین شده است.
فصل یکم کتاب به شریح جدال قدما و متأخرین درباره سنت پرداخته است. ابتدا، مفهوم سنت در اندیشه غرب توضیح داده می شود و در ادامه آرا اندیشمندان مختلف درباره مفهوم سنت و لزوم باز آفرینی آن با تکیه بر اندیشه هی یونان و روم باستان بررسی می شوند .
نویسنده معتقد است که سده هی دوازده و سیزده میلادی، آغاز دوره نوزیش در اروپا است، آن هم به خاطر رونقی است که بحث الاهیات مسیحی در شهرهی مختلف اروپا با آن مواجه است. در واقع، نقد سنت کلیسا از درون خود آبای کلیسا شروع می شود. افرادی چون توماس آکویناس در قرن دوازده میلادی تلاش کرد، با استفاده از فلسفه ارسطویی از الاهیات مسیحی در مقابل هجوم اندیشه های جدید، دفاع کند. سنت، نزد پدران کلیسا امانتی بود که از طریق حواریان به آنان انتقال یافته بود و آنان نیز می بیست آن را به آیندگان منتقل کنند. مبنای نظری سنت در الاهیات مسیحی حضور پیوسته روح القدس در کلیسا و الهام و حیات او بر شوراهی کلیسا و پدران و پاپ ها است و لحظه ی در هیأت کلیسا وجود ندارد که روح القدس در آن حضور نداشته باشد. با ین برداشت پیچیده و فراگیر از مفهوم سنت ، هیچ تحولی در قلمرو اندیشه اروپا، بدون تحول در مبانی نظری آن نمی توانست صورت گیرد. برای همین، فصل دوم کتاب، تحت عنوان «مناقشه متأخران بر سنت» به بررسی جنبش اصلاح دینی اختصاص یافته است.
از آن جا که کلیسا نهادی فراگیر بود و بر همه سامان حیات دینی اشراف داشت، [b]هیچ دگرگونی در قلمرو اندیشه روی نمی داد مگر ین که موضع خود را در برابر سنت مشخص کند. در قرون پانزده و شانزده میلادی تحولات شگرفی در حوزه های متعدد جامعه اروپیی شکل گرفتند؛ در این کتاب، مهم، تحولاتی اند که در اندیشه دینی یجاد شدند. افرادی چون لوتر و کالون ، با تفسیر و برداشتی جدید از کتاب مقدس، پیه هی نظری کلیسا را به لرزه در آوردند. جنبشی که لوتر در آلمان یجاد کرد علیرغم مخالفت حامیان سنت کلیسا در دیگر کشورهی اروپایی نیز بسط و گسترش یافت. لوتر با افکار خود مرجعیت کلیسا را در مورد سنت مسیحی زیر سؤال برد و اعلام کرد، هر شخص مسیحی خود یک کشیش است و نیازی به واسطه جهت ارتباط با خداوند ندارد. اهمیت ین تحولات به حدی است که وبر در سده هی بعد بین اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری ، قائل به وجود رابطه ی عمیق است.

«سیاست در محدوده شریعت» عنوان فصل سوم کتاب است. در آغاز سده هی میانه و به رسمیت شناختن دین مسیح توسط امپراتوری روم، اصل اساسی اندیشه سیاسی، اندیشه جدیی دین و دولت بود. این اندیشه به نصوص کتاب مقدس و سنت مسیح مستند بود.آگوستین قدیس در سده پنجم اعلام کرد که دو نظم وجود دارند: نظم زمینی و نظم الاهی. این اندیشه تا اواخر سده دهم و یازدهم میلادی تداوم داشت؛ ولی، در ین سده بحث ولیت مطلقه پاپ و کلیسا مطرح می شود.
آثاری متعدد در اثبات ولیت مطلقه کلیسا و برتری آن بر امپراتوری نوشته می شود و همچنین در مقابل اندیشمندان مختلفی از سیاست عرفی و پادشاه در مقابل سیاست شرعی و کلیسا حمیت می کنند. در سده سیزدهم، توماس قدیس با کمک از اندیشه ارسطو و میراث روم ، مذهب مسیح را با رویکردی عقلانی ارائه می دهد. نتیجه بحث توماس آکویناس ین است که امپراتوری و ولیت پاپ دو امر مستقلند و پاپ حق دخالت در سیاست عرفی را ندارد.
سعی بسیاری از افراد بعد از توماس قدیس بر آن بود که در مقابل ولیت پاپ از حاکمیت امپراطوری و برتری آن حمیت کنند. از جمله دانته، یا دویی و ویلیام اوکامی، حکیمان الاهی بودند که با استناد به همان نصوص کتاب مقدس، برتری امپراتور را در مقابل پاپ بیان می کردند.
جنبش اصلاح دینی که با نظریات لوتر به جریانی فراگیر تبدیل شد، تبعات سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال داشت. هر چند که در ظاهر هدف لوتر ابعاد دگرگونی هیی در کلیسا، دستگاه پاپ و بازگشت به مسیحیت اولیه بود، با یجاد شبهه در مشروعیت کلیسا تبعات سیاسی آن نیز بروز کرد. درهمین رابطه می توان به شورش هی دهقانی اشاره کرد که با استناد به جنبش اصلاح دینی شکل گرفتند. لوتر ضمن مخالفت با ین شورش ها اعلام کرد، هیچ دلیلی باعث نمی شود که در مقابل حکومت دست به شورش زد. اگر هم ظلمی اتفاق می افتد، مؤمن مسیحی تحمل و مجازات حاکم را به خداوند واگذار می کند.
فصل پنجم کتاب با عنوان «نظریه جمهوری خواهی جدید» بیش تر، به بررسی آرای ماکیاولی و تحولات دولتشهرهی یتالیا اختصاص دارد. دولتشهرهی یتالییی به ویژه شهرهیی چون فلورانس و ونیز به جهت برخورداری از نوعی خود مختاری و شریط مناسب جغرافییی از رشد و توسعه اقتصادی برخوردار بودند. در راستی تحولات جدید، ماکیاولی با بازگشت به سنت امپراتوری روم، در صدد تدوین سیاست بر آمد.

در خاتمه کتاب هم آمده است، آنچه مد نظر نویسنده است ، نشان دادن جدال قدما و متأخرین بر سر سنت و سر بر آوردن اندیشه تجدد از همین جدال ها است. اما شاید مهم ترین انتقاد به رویکرد هگلی و انتزاعی مؤلف کتاب که در دیگر آثار او نیز هویدا است، نادیده گرفتن تحولات اقتصادی و اجتماعی است. در واقع طباطبایی، رابطه ذهن و عین را برخلاف رویکرد جامعه شناختی، مستقل می داند. به نظر وی، اگر قرار شود که اتفاقی بیافتد، ابتدا در ذهن و اندیشه است و آنگاه به مناسبات جامعه منتقل می شود. او فراموش می کند، منطقِ مناسبات اقتصادی - اجتماعی نقشی مهم در تولید تفکر و اندیشه در هر محوری دارند.

حق تکثیر: تهران: ثالث‏‫، ۱۳۹۰

» کتابناکهای مرتبط:
نظریه های تحریم اقتصادی
انسان‌ها در عصر ظلمت
در دفاع از سوسیالیسم (جلد اول)

نسخه ها
4.7 / 5
با 34 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1


دیدگاه‌ها: 5
۱۳۹۲/۰۶/۲۰


پاسخنگارش دیدگاه
gelaziya
Member
سلام دوستان.کسی هست که پی دی اف این کتاب رو داشته باشه.من خیلی خیلی نیاز دارم به این کتاب و پولم برای خریدش ندارم .برای تحقیقم نیازش دارم خواهش میکنم از آپلود کننده عزیز کتاب اگه براش مقدوره کمکم کنه.
نقل قول  
kazem11
Member
کتاب پر محتوایی ست به ویژه در باره دسته بندی سنت ها.
نقل قول  
sargol56
Member
ممکنه کتاب ( مکتب تبریز ) استاد طباطبایی را بارگذاری کنید . سپاس گزارم .
نقل قول  
findingcells
Member
البته این فقط مقدمه ی کتاب هست!
نقل قول  
وای بالاخره یک کتاب از سیدجواد طباطبایی واقع عالیه اگه بیشتر بشه از این نویسنده و مراد فرهاد پور و ... آثار بذارن خیلی خوب میشه
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You