Hiweb

با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد. اگر شما صاحب حقوق مادی این کتاب هستید، می‌توانید اجازه نشر رایگان نسخه الکترونیکی آن را به ما بدهید یا آن را از طریق کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «شرایط و قوانین فروش» را مطالعه کنید.

سونات کرویستر

سونات کرویستر

نویسنده:
روس‌های قرن‌های پیش، سوار بر کالسکه با لباس‌های اشرافی همیشه در ادبیات کلاسیک روس به روشنی توصیف شده‌اند. در این داستان‌ها، اغلب خواننده‌ی روابط خانوادگی آدم‌های آن جامعه و مناسبات‌شان با یکدیگر بوده‌ایم. مناسباتی که آداب معاشرت و اشرافی‌گری بر آن سایه دارد. مهمانی‌های عصرانه، زن‌هایی که با لباس‌های بلند و فاخر، چتر به‌دست قدم می‌زنند، مردهایی که با لباس‌های رسمی در مهمانی‌ها شرکت می‌کنند، روابط کاری مردها در محیط‌های کاری با یکدیگر و رابطه‌ی زن‌ها با همدیگر در خلال مهمانی‌ها و حتا شیطنت‌هایشان، همه در داستان‌های کلاسیک روسی حضور دارند. با همین مضامین و فضا، لئو تولستوی داستان‌های «سونات کرویتسر» را روایت می‌کند. «سونات کرویتسر و چند داستان دیگر» ترجمه‌ی بخشی از کتاب چهارده‌جلدی مجموعه آثار تولستوی است. سعادت زناشویی، مرگ ایوان ایلیچ، سونات کرویتسر، ارباب و بنده، پدر سرگی و داستان یک کوپن جعلی داستان‌هایی هستند که در این مجموعه منتشر شده‌اند.

حق تکثیر:
تهران:چشمه‏‫، ۱۳۹۰

» کتابناکهای مرتبط:
گوسفندان سیاه
شب افتتاح
کودک، سرباز و دریا

نسخه ها

نسخه صوتی کتاب از نوار
4.4 / 5
با 31 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1


دیدگاه‌ها: 5
۱۳۹۱/۰۸/۰۷


پاسخنگارش دیدگاه
MCMXCIII
Member
ﺑﺮﺩﮔﯽِ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕِ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺿﺎﯼ ﺷﻬﻮﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﯿﻮﺩِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﺍﺭﺿﺎﯼِ ﺷﻬﻮﺕِ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭِ ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣُﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺯﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﯼ ﺣﻘﯿﺮ ﻭ ﺑﻪﻓﺴﺎﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭِ ﻓﺎﺳﺪ .ﺯﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪِ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﺷﻬﻮﺗﺮﺍﻧﯽِ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩِ ﺳﺨﯿﻒ ﻭ ﭘﺴﺖ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﺴﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻥِ ﻧﺤﻮﻩ ﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﯿﻮﻩ ﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖِ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ .ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﯾﺎﺿﯿﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦِ ﻫﺎﺭﭖ ﺯﺭﯾﻦﭘﻨﺠﻪ،ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺯﻥ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﻮﻥ ﺍﺳﯿﺮِ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮِ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﺭﺍﻫﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕِ ﺧﻮﺩ ﺑﮑﺸﺪ .ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺁﯾﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭِ ﺩﻭﺷﯿﺰﮔﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺷﯿﺰﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺳﯿﻊ ﮐﺮﺩﻥِ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ،ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮﺵ . ||ﺳﻮﻧﺎﺕِ ﮐﺮﻭﯾﺘﺴﺮ‏( ﮐﺮﻭﯾﺘﺰﺭ‏) ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ - ﺗﻮﻟﺴﺘﻮﯼ -
نقل قول  
omidamrahi
Member
من 3 داستان اول این کتاب یعنی سعادت زناشویی و مرگ ایوان ایلیچ و سونات کرویتسر رو خوندم!

داستان اول و دوم خوب بود ولی داستان سوم رو اصلا نپسندیدم!

موضوع داستانها بیشتر در رابطه با زندگی زناشویی و تعصبات مرد نسبت به زنشه و ...
نقل قول  
salt
Member
اخه خر تو خر عزیز چرا وبگاهتو بستی اگه کسی لینکی از این کتاب داره ممنونش میشم به من هم بدش
نقل قول  
nrgh97
Member
مرسی خر تو خر.......
نقل قول  
anahita2013
Member
مرسی خر تو خر عزیز بابت همه کتابای خوبی که میذاری و بهمون انگیزه میدی تا حداقل روزی یکبار به این سایت سری بزنیم. آیا امکانش هست که نسخه با کیفیت تری از این کتاب رو برامون زحمت بکشی بذاری؟
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You