با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد. اگر شما صاحب حقوق مادی این کتاب هستید، می‌توانید اجازه نشر رایگان نسخه الکترونیکی آن را به ما بدهید یا آن را از طریق کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «شرایط و قوانین فروش» را مطالعه کنید.

صحیفه سجادیه

« صحیفه کامله سجادیه » اثر جاودانه حضرت زین العابدین علیه السلام، یکی از جامع‌ترین و ارزنده‌ترین منابع فرهنگی ناب اسلامی است که در میان آثار به‌جا مانده از این امام از همه مهمتر است.
این کتاب شریف که دومین کتابی است که در صدر اسلام تدوین شده است.
از جهت اهمیت پس از قرآن و نهج البلاغه قرار دارد و « اخت القران » (خواهر قرآن) ، « زبور آل محمد » و « انجیل اهل بیت » لقب گرفته است.

انتساب صحیفه سجادیه به حضرت زین العابدین علیه السلام مورد قبول تمام علمای اسلام از همه‌ی فرقه‌هاست و هیچکس در این باره تردیدی ندارد. بسیاری از علما این مجموعه ارزشمند را از جمله متواترات دانسته‌اند که کمترین نیازی به بررسی صحت و سقم سند آن نیست.

با توجه به جایگاه والای صحیفه سجادیه، این « زبور آل محمد » که به «اخت القرآن» (خواهر قرآن) هم ملقب شده است، و انبوه حقایق و معارفی که در آن موجود است، سال‌های زیادی است که علمای بزرگ و اندیشمندان فرهیخته شرح و تفسیر‌های متعددی بر آن نوشته‌اند که تعدادشان از شصت تجاوز می‌کند.
یکی از بهترین این تفاسیر مربوط به حکیم و فقیه و ادیب بزرگ، مرحوم سید علی‌خان کبیر مدنی شیرازی به نام «ریاض السالکین» است؛ و غیر از او، محققینی همچون ملا محمد محسن فیض کاشانی و شیخ بهاء الدین عاملی و میرداماد و مرحوم علامه مجلسی نیز بر صحیفه شرح نوشته‌اند.

بنا بر روایت جعفر بن محمد حسنی، اصل صحیفه‌ی سجادیه مشتمل بر هفتاد و پنج دعاست. متوکل بن هارون که این کتاب را گردآوری کرده معتقد است یازده فقره دعا از اصل دعاها مفقود شده؛ و به همین دلیل شصت و چهار دعا را روایت کرده است.
در روایت محمد بن احمد بن مسلم مطهری فقط پنجاه و چهار دعا چنانکه امروزه هم از صحیفه می‌بینیم موجود است. بنابراین از اصل صحیفه بیست و یک دعا افتاده است و در حال حاضر آنچه از صحیفه کامله سجادیه باقی مانده است، همین 54 دعاست.

برای آشنایی با این اقیانوس معارف اسلامی باید موضوعات زیر را مورد بررسی قرار داد:

* چگونگی دست یابی به کتاب صحیفه سجادیه
* مستدرکات صحیفه
* توصیه امام مهدی علیه السلام به خواندن صحیفه سجادیه

حق تکثیر:
تهران‬‏‫: هرمس‬‏‫، ۱۳۸۹

» کتابناکهای مرتبط:
جلوه گاه عرفان شرح مناجات شعبانیه
تفسیر و شرح صحیفه سجادیه - جلد 2
کرشمه ی حسن

نسخه ها
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش يكم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش دوم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سوم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهارم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش پنجم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش ششم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش هفتم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش هشتم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش نهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش دهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش يازدهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش دوازدهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سيزدهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهاردهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش پانزدهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش شانزدهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش هفدهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش هجدهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش نوزدهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش بيستم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش بيست و يكم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش بيست و دوم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش بيست و سوم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش بيست و چهارم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش بيست و پنجم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش بيست و ششم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش بيست و هفتم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش بيست و هشتم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش بيست و نهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سی ام  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سی و يكم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سی و دوم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سی و سوم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سی و چهارم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سی و پنجم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سی و ششم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سی و هفتم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سی و هشتم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش سی و نهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهلم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهل و يكم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهل و دوم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهل و سوم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهل و چهارم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهل و پنجم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهل و ششم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهل و هفتم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهل و هشتم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش چهل و نهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش پنجاهم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش پنجاه و يكم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش پنجاه و دوم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش پنجاه و سوم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه - نيايش پنجاه و چهارم  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
4.7 / 5
با 93 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1


دیدگاه‌ها: 37
۱۳۸۹/۱۰/۲۱


پاسخنگارش دیدگاه
maryamyavari
Member

.
ای خداوند....
.
به کرمــــت درخواســـت دارم که بر من منــــت نهاده ، و از عطـایــــت چشــــــمم را روشـــــن نمایی
.
و کرم فرمایی
.
و از امیدی که به تو دارم دلم را مطمین سازی..
.
و.....
نقل قول  
maryamyavari
Member

خدایا خداوندا

.
من گــــــروگان بلای خویشـــــــتنم
.
مــــــــن گرفتـــــــار رنجــــــــی دیــــــرینه ام......
.
من از شـــــــــرم و حیــــــــــا بهره ی چندانی نبرده ام
.
...
سوگــــند می دهــــــــم تو را که مرا با خلعـــــــت عفـــو و رحمـــت خویـــــش بپـــــــوشان
.
و از هرچیز که پرستندگان نیک و نزدیــــــــکان آســــــتانت را نصـــــــیب می دهی مرا نیز نصــــــــیب ده .............. آمین .......
نقل قول  
maryamyavari
Member
پروردگارا

.
من نخستین کسی نیستم که سزاوار منع و طرد بود
.
و اکنون به تو رغبت یافت و تو به عطای خود او را نواختی.........

.
من
.
نخستین کسی نیستم
.
که مستوجب حرمان از درگاه تو بود ، و دست طلب به سوی تو دراز کرد

.
و تو
.
نا امیدش نساختی...........
نقل قول  
alirezah19
Member
خدایا...جز عواطف رافت تو، به سوی تو وسیلتی ندارم...
نقل قول  
maryamyavari
Member

الهی.....

چه تنگ و تاریک است مسیر کسی که تو رهنمونش نباشی
نقل قول  
maryamyavari
Member
.
.

الهی
.
قــــافله ی امّـیدواری ام، به کوی رحمت تو رســـــــیده است !


.
.
نقل قول  
maryamyavari
Member


پروردگارا
.
اینــک خویشـــــــــتن را در معـرض نســـــیم عــنایت و لطفت درآورده ام
.
و تقاضای باران جـــود و احسانت را می نمایم.

.
الهی
.
از غضبت به سوی لطــفت
.
از تو به ســــــــوی تو گریزانم
.
پروردگارم
.
سوگند به لطایف احسانت ،
.
که امـــــــــــــــید هایی که بر تو دارم به لطف خویش محقــــــق فرما!
.
که من به رعـــایت و نگـــــهبانی تو محــــتاجم!!!!!!!!!!!
.
الهی نعمتی که از فضل و کرمت آغاز کرده ای ، به انجام رسان
.
و آنچه که برمن از کرم بخشیده ای ، باز پس مگیر...... آمین

.
.
نقل قول  
irani222
Member
انسان بایستی با خدایش چنین سخن کند که: "پروردگارا مگر تو نگفته ای که ارحم الراحمین هستی یعنی مهرباترین مهربانان! والدین من که مخلوق تو هستند مرا بر جای خودشان و بلکه برتر از خودشان می خواهند پس تو که از آنان مهربانتری مرا بر جای خودت و در مقامی برتر از خودت قرار ده و مرا از هر نیازی منزه گردان همچون خودت! و مرا همچون خودت خلاق و کامل قرار ده و همچون خودت ارحم الراحمین ساز و آفریننده ی جهانهائی برتر و بهتر! و فقط در اینصورت است که میتوانم تو را بطور مطلق و لامتناهی و با تمام وجودم پرستش کنم عاشقانه! در غیر اینصورت پرستش و عبادت من نیز حقیر و ریاکارانه و دروغین خواهد بود تا زمانی که بنده حقیر و درمانده و محتاج و فانی هستم!"
و این دعای خروج از خلق قدیم و ورود به عرصه ی خلق جدید و نزادی است. و بدان که دعا و طلبی کمتر از این بدرگاه خداوند، کافرانه و دروغین است و نیز هر عبادت و پرستشی! و این دعا و پرستش حاصل از حقیقت محمدی است پس انسان محمدی حق ندارد کمتر از این باشد بخصوص اگر شیعه هم باشد!

از کتاب "علم رحمت مطلقه" صفحه ی 37
نقل قول  
maryamyavari
Member
هر کس به چیزی امید دارد، امید من فقط سوی توست
____
عید فطر به همه ی مردم جهان مبارک

نقل قول  
maryamyavari
Member
پروردگارا
آن را که مهلت عنایت کرده ای بدان روست که به دوام ملک خویش اعتماد داری
.
پس وای بر کسی که از تو رخ برتافته، و خواری و نومیدی کسی راست که از تو ناامید گشته.
.
نهایت کوشش من اعتراف به درماندگی خویشتن است
.
زیرا ستایشت را نه اینکه نخواهم ، نمی توانم!
.
امروز مرا با ناامیدی من به پایان نرسان. ای کسی که قدرتت به همه چیز احاطه دارد!
نقل قول  
maryamyavari
Member
خدایا
.
هر بنده ای از بندگانت که از من به او آسیبی رسیده یا از من آزاری دیده ،
.
یا به سبب من ستمی بر او شده، و من حقش را ضایع کرده ام
.
به بزرگواری خویش ازمن خوشنودش گردان و از خزانه ی کرمت ، حقش را ادا کن
.
آنگاه مرا از کیفری که به موجب حکم تو مستوجب آنم در امان آر و از عقوبتی که مقتضای عدل توست رهایی بخش!
آمین
نقل قول  
maryamyavari
Member
بارپروردگارا......
.
مرا در راه رضایت خود چنان به کار گیر ،
.
که هیچ یک از وظایفی که برعهده ی من گذارده ای، از بیم آفریدگانت فرونگذارم
.
با رخدایا
.
این حاجت من است ، پس رغبت مرا برای رسیدن به آن عظیم گردان....!!!!!!!!!!!!!!!!!! آمین یارب العالمین
نقل قول  
maryamyavari
Member
پروردگارم
ای صاحب شکوه و کرامت
.
مرا به کاری بگمار که هرکس به آن بپردازد ، از محبوب ترین بندگان نزد تو شود
نقل قول  
maryamyavari
Member
الهی
.
هرگز گمراه نخواهم شد، زیرا تو می توانی مرا به هدایت اندازی، و هرگز فقیر نخواهم شد زیرا سر چشمه ی توانگری ام از توست!

.
تولدت مبارک خوش سلیقه ترین گفتگوکننده با خدا.
نقل قول  
maryamyavari
Member
پروردگارم
.
چنانم نکن ، که به آنانی بپیوندم که از تو بریده اند، یا از آنانی بریده شوم که به تو پیوسته اند
.
الهی
.
هرگاه مرا در نظر مردم به درجه ای فرا می بری ، به همان قدر در نفس خود خوارم گردان و هرگاه مرا به عزتی آشکار می نوازی به همان قدر در نفس خودم ذلیل گردان !!!!!!

نقل قول  
maryamyavari
Member
پروردگارم
.
چون مرتع عمر من چراگاه اهریمن گردد ، پیش از آنکه قهر تو برمن تازد یا خشم تو مرا به سر در اندازد ، جان من بستان
.
خدایا
.
هر کرامت کمـــــــــال نیافته که در من است ، کامل فرمای
.
و توفــــــــــــیقم ده که فرمانــــــبردار کسی باشم که مرا به راه درســـت برد و تابع آنکه مرا به طریق نیک ارشاد میکند!
نقل قول  
aghaalia
Member
کتاب پر فیضیه
نقل قول  
aghaalia
Member
کتاب پر فیضیه
نقل قول  
مادرم
Member
بار خدایا
مرا نگهدار از اینکه به فقیری،پستی وبه صاحب ثروتی،برتری گمان برم،
زیرا شریف وبزرگوار کسی است که طاعت وپیروی تو او را شریف گردانیده،
و بندگیت او را عزیز نموده.
روایت است ،در مراسم حج،حضرت در میان جماعت ،لبیک ........گو ،ساکت ورنگ پریده بودند،که یکی از یاران ،میگوید ،جانم بفدایت چرا «لبیک» نمی گویی؟
ایشان با صدای لرزان ،فرمودند ،میترسم لبیک بگویم وجوابی« لا لبیک »از خدایم بشنوم،
وقتی ایشان لبیک گفتند ،بی هوش بر زمین افتادند.
آیا این ابر انسان ها ما را به تفکر وا نمیدارد ،که آیا رهروان صادق هستیم!؟ البته بنده خود را میگویم
نقل قول  
maryamyavari
Member
پروردگارا!
.
بردست من ،در حق مردم کارهای خیر جاری کن .زنهار که این کارهارا با منت بیامیزی.
.
و مرا از اخلاق عالی بهره مند کن و از نازش بر خویش درامان دار.!!

آمین
نقل قول  
waterlii
Member
با چنین ترجمه ای، نه تنها از دعایی زیبا سرشار بلکه از نثری در خور هم بهره مند شده ایم.
نقل قول  
host
Member
من معتقدم بعد از قرآن کریم و نهج البلاغه این کتاب هستش که میتونه یه مسلمون (یا هر انسانی) به تفکر وادار کنه.
نقل قول  
baharfarhang
Member
آخ .............که دلم میخواد دستای آقارو ،،، که نمیشه حداقل از روی عبا بگیرمشون توی دستام و غرق بوسه اشون کنم .دلم میخواد بهشون بگم " آقا چه کردین،عالیه ،محشره،بی نظیره ،تکه"
نابودشم.
نقل قول  
mohasa
Member
ای کاش همه دوستداران اهل بیت از دعاهای صحیفه سجادیه الگوبرداری کنن و مستقیم با خدا نیایش کنن. مطمئنا ارتباط مستقیم با خدایی که از رگ گردن نزدیکتره تأثیر بیشتری داره و احترام به اهل بیت دقیقا یعنی تبعیت از کارهای پسندیده اونها ...
نقل قول  
meeeeehrnoush
Member
بهش میگن " زبور اهل بیت " نه " انجیل اهل بیت" !!!!!!!!
نقل قول  
Asemanee
Member
خداوندا! روزهای زندگی ام را در راهی که مرا برای آن آفریده ای، مصروف دار. مرا بی نیاز کن و روزی ات را بر من گسترش ده و مرا با چشمداشت به امکانات دیگران امتحان مفرما
فرازی از دعای بیستم صحیفه.
فدای امام سجاد علیه السلام بشم که توی زندان در حالیکه غل و زنجیر به دستها و پاها و گردن مبارکشون بود این دعاها رو فرمودن تا امثال من بی لیاقت بدونیم که چه جوری باید دعا کنیم.
نقل قول  
اتیفرد
Member
ای پناهگاه من هنگامی که یافتن راه های رهایی برای من دشوار شود! به تنهایی من بین دستانت رحم کن!
همه ی دعاهاشون زیبا و شاعرانه است.
نقل قول  
باران
Member
بسیار ارزشمند و سرشار از معانی والا
نقل قول  
keivan71
Member
عالی.زیبا و ارزشمند
نقل قول  
shinta
Member
با سلام و تشکر
و آرزوی برآورده شدن همه دعاهای شما
نقل قول  
بسیار عالی و ارزشمند . به نظر من اون کسی که متنفر بوده اشتبای رای داده و می خواسته رای به عالی بودنش بده .
نقل قول:
بسیار عالی و ارزشمند . به نظر من اون کسی که متنفر بوده اشتباهی رای داده و می خواسته رای به عالی بودنش بده .
نقل قول  
بسیار عالی و ارزشمند . به نظر من اون کسی که متنفر بوده اشتبای رای داده و می خواسته رای به عالی بودنش بده .
نقل قول  
7255989
Member
سلام بعضی کتابا رو نمیشه دانلود کرد.چرا؟
نقل قول  
sana joon
Member
من نتونستم دانلودش کنم ...
اصلا دریافت نداشت نمیدونم مشکل چیه !!!!
نقل قول  
عالی بود اما مگه به نظرمن میشه از این کتاب متنفر بود!؟
نقل قول  
faryad_761
Member
متشكرم-مفيدوقابل مطالعه درتمام مراحل زندگي
نقل قول  
12345789
Member
با سلام.
وبا تشکر
اتماس دعا
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You