نتایج جستجو

نوع کتاب:
قیمت:
زبان:
مرتب سازی:


واژه نامه ی بسامدی شعرهای شهید بلخی

محمود منشی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2608 بار
امتیاز: 2.47
تعداد فروش:

The Wrecker

Robert Louis Stevenson

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 516 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

A Frequency Dictionary of Turkish

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 726 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

Mathilda

Mary Shelley

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 376 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

The Chosen Ones Imam Hasan al-Askarī

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 219 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

The Tale of Peter Rabbit

Beatrix Potter

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 80 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Efficient Android Threading

Anders Göransson

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 350 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد - سال1352

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1721 بار
امتیاز: 2.13
تعداد فروش:

نامۀ فرهنگستان، شمارۀ 56

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2347 بار
امتیاز: 2.2
تعداد فروش:

نوشته‌های فلسفی و اجتماعی (جلد اول)

احسان طبری

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4921 بار
امتیاز: 3.06
تعداد فروش:

نوشته‌های فلسفی و اجتماعی (جلد دوم)

احسان طبری

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4571 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

خاطرات ظل‌ السلطان (جلد دوم)

مسعود میرزا ظل السلطان

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 7114 بار
امتیاز: 2.52
تعداد فروش:

رساله ملامتیه، صوفیه و فتوت

ابوالعلاء عفیفی

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3717 بار
امتیاز: 2.75
تعداد فروش:

کاروان عمر: خاطرات سیاسی فرهنگی هفتاد سال پرماجرای عمر

احمد اقتداری

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4457 بار
امتیاز: 2.88
تعداد فروش:

New Horizons in the Study of Language and Mind

Noam Chomsky

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 823 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

Biogeography and Plate Tectonics

John C. Briggs

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 375 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Crito

Plato

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 142 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

مسائل حل شده در رسم منحنیهای دکارتی و قطبی

آنتونی نیکلایدس

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2195 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

انتخاب صالحان ( دوره 9 جلدی )

سیدعلی خامنه ای

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1734 بار
امتیاز: 4.88
تعداد فروش:

نقشی از مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3850 بار
امتیاز: 2.78
تعداد فروش:

شهریاران طبرستان

بهمن انصاری

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3741 بار
امتیاز: 2.71
تعداد فروش:

سالِ سِیلی: مجموعه داستان

مرتضی محمودی

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1207 بار
امتیاز: 3.63
تعداد فروش:

نقد ادبی (سال چهارم آموزش متوسطه - سال 1360)

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3233 بار
امتیاز: 2.43
تعداد فروش:

امامت

محمد بیابانی اسکویی

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1713 بار
امتیاز: 2.75
تعداد فروش:

وینکی و دوستان جنگلی اش

ویلی چرمل

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2202 بار
امتیاز: 2.89
تعداد فروش:

اعزام محصل به خارج از کشور در دوره ی قاجاریه

غلامعلی سرمد

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4410 بار
امتیاز: 2.79
تعداد فروش:

آیین هوشنگ

هوشنگ شکری

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2784 بار
امتیاز: 3.11
تعداد فروش:

دریای مازندران

احمد بریمانی

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3926 بار
امتیاز: 2.44
تعداد فروش:

امثال سائره از شعر متنبی

صاحب بن عباد

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1940 بار
امتیاز: 2.44
تعداد فروش:

ریخت شناسی قصه

ولادیمیر پراپ

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3625 بار
امتیاز: 2.64
تعداد فروش:

کاتالوگ نمایشگاه بین المللی کاریکاتور ـ زاگرب 2016

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1484 بار
امتیاز: 3.33
تعداد فروش:

حبیب دلها (جلد 1)

رضا لکزایی

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1250 بار
امتیاز: 3.22
تعداد فروش:

مزارات خوی

محمد الوانساز خویی

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2976 بار
امتیاز: 3.08
تعداد فروش:

The Waif Woman

Robert Louis Stevenson

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 121 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Dutch: A Comprehensive Grammar

Bruce Donaldson

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 526 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

A Columbus of Space

Garrett P. Serviss

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 247 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

The Chosen Ones Imam Hādī

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 280 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

The Tale of the Pie and the Patty Pan

Beatrix Potter

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 93 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

South Sea Tales

Jack London

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 307 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

سرند (شماره 15)

تاریخ ثبت: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1724 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

Powered by You