نتایج جستجو

نوع کتاب:
قیمت:
زبان:
مرتب سازی:


رسالت ادبیات: چند مقاله

کنستانتین فدین

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2360 بار
امتیاز: 2.59
تعداد فروش:

انسان و معاد

محمد بیابانی اسکویی

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1761 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری

محمدجواد مشکور

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 5228 بار
امتیاز: 2.28
تعداد فروش:

اتل متل در سرزمین سرخپوستان

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2187 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

مثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده

خواجه مسعود قمی

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2754 بار
امتیاز: 2.31
تعداد فروش:

گل و نوروز

جلال طبیب شیرازی

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2547 بار
امتیاز: 2.64
تعداد فروش:

مفتاح المعاملات

محمد بن ایوب حاسب طبری

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3005 بار
امتیاز: 2.22
تعداد فروش:

حبیب دلها (جلد 3)

رضا لکزایی

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 832 بار
امتیاز: 3.22
تعداد فروش:

نقش نویسنده در اجتماع

فرخ صادقی

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1404 بار
امتیاز: 2.6
تعداد فروش:

Treasure Island

Robert Louis Stevenson

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 377 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Practice Makes Perfect French Reading and Comprehension

Annie Heminway

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 883 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

The Wrong Box

Robert Louis Stevenson

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 326 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Learning R Programming

Richard Cotton

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 484 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

The Tale of Timmy Tiptoes

Beatrix Potter

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 58 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

The Jewel of Seven Stars

Bram Stoker

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 464 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

نامۀ فرهنگستان، شمارۀ 57

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2450 بار
امتیاز: 2.14
تعداد فروش:

چیستا (شماره هفتم)

پرویز شهریاری

تاریخ ثبت: ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2368 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

شنزار

صدف زاکاریک

تاریخ ثبت: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

چاه

صدف زاکاریک

تاریخ ثبت: ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

مخزن الوقایع: شرح مأموریت و مسافرت فرخ خان امین الدوله

حسین بن عبدالله سرابی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 7173 بار
امتیاز: 2.41
تعداد فروش:

فرهنگ قواس

فخرالدین مبارک‌شاه قواس غزنوی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4564 بار
امتیاز: 2.46
تعداد فروش:

نخستین فیلسوفان یونان

شرف الدین خراسانی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 9113 بار
امتیاز: 2.53
تعداد فروش:

تاریخ ادیان (جلد چهارم)

هاشم رضی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 9963 بار
امتیاز: 2.45
تعداد فروش:

قطار نیمه شب

امیر عشیری

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4399 بار
امتیاز: 2.76
تعداد فروش:

Return To The Stars

Erich von Däniken

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 558 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

Evolution and Extinction Rate Controls

Arthur J. Boucot

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 581 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Euthyphro

Plato

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 143 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

مقالات سیاسی ( فلسفه سیاسی 1 )

اسلاوی ژیژک

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3961 بار
امتیاز: 2.84
تعداد فروش:

تاریخ سکه از قدیمی ترین ازمنه تا دوره ساسانیان (جلد اول و دوم)

ملکه ملکزاده بیانی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 7066 بار
امتیاز: 2.4
تعداد فروش:

جزیرۀ مرجان

والانتین

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2428 بار
امتیاز: 3.08
تعداد فروش:

آشنایی با شهرهای جهان

هانیه صفری

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4828 بار
امتیاز: 2.86
تعداد فروش:

فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی (فارسی - انگلیسی/ انگلیسی - فارسی)

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 5473 بار
امتیاز: 2.63
تعداد فروش:

حیدر عم اوغلو

زهره وفائی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2442 بار
امتیاز: 2.95
تعداد فروش:

عدل الهی

محمد بیابانی اسکویی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2226 بار
امتیاز: 3.5
تعداد فروش:

دستنوشته‌ های اقتصادی و فلسفی 1844

کارل مارکس

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3872 بار
امتیاز: 2.79
تعداد فروش:

ماه و کلاه

نونی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 770 بار
امتیاز: 2.86
تعداد فروش:

حبیب دلها (جلد 2)

رضا لکزایی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1014 بار
امتیاز: 3.56
تعداد فروش:

دیوان حسن صنعیٍ، بضمیمه تاریخچه تصوف و بیوگرافی شاه نعمت‌الله ولی

حسن بن رشید صنعی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3401 بار
امتیاز: 3.1
تعداد فروش:

خرابکار

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2652 بار
امتیاز: 2.64
تعداد فروش:

سیب ترش، باران شور

بی‌تا ملکوتی

تاریخ ثبت: ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1026 بار
امتیاز: 3.6
تعداد فروش:

Powered by You