نتایج جستجو

نوع کتاب:
قیمت:
زبان:
مرتب سازی:


Field Techniques in Glaciology and Glacial Geomorphology

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 190 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Battle-Pieces and Aspects of the War

Herman Melville

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 234 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

The Valley of the Moon

Jack London

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 487 بار
امتیاز: 3.33
تعداد فروش:

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - یادنامه زنده یاد غلامحسین یوسفی

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1801 بار
امتیاز: 2.43
تعداد فروش:

خاطرات احتشام السلطنه

سید محمدمهدی موسوی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 8811 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

قدرتهای بی صدا (جلد اول)

گونتر نولاو

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 7590 بار
امتیاز: 2.76
تعداد فروش:

داور و عدلیه

باقر عاقلی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 9380 بار
امتیاز: 2.52
تعداد فروش:

تاریخ تجزیه ی ایران (جلد پنجم)

هوشنگ طالع

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 6162 بار
امتیاز: 2.48
تعداد فروش:

تاریخ تجزیه ی ایران (جلد ششم)

هوشنگ طالع

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 6065 بار
امتیاز: 2.58
تعداد فروش:

The Gold of The Gods

Erich von Däniken

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 666 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

Introduction to Ore-Forming Processes

Laurence Robb

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 269 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

Laches

Plato

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 164 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

معمای حاکمیت قانون در ایران

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 5858 بار
امتیاز: 2.85
تعداد فروش:

جلوه ی دلدار: ترجمه جامع الاسرار و منبع الانوار

حیدر آملی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4302 بار
امتیاز: 2.8
تعداد فروش:

منشآت فرهاد میرزا

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3820 بار
امتیاز: 2.58
تعداد فروش:

مجموعه مقالات سیاسی ، تاریخی و فرهنگی

سید هادی خسروشاهی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3466 بار
امتیاز: 3.31
تعداد فروش:

داستان گلدکوئست: خاطرات یک لیدر

هادی سلمانی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3491 بار
امتیاز: 2.21
تعداد فروش:

مرآت الاولیاء

شیخ محمد شعیب هروی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3901 بار
امتیاز: 2.85
تعداد فروش:

تبعید در وطن

محمدعلی سپانلو

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2255 بار
امتیاز: 2.86
تعداد فروش:

سیری در مکتب یهود

محمدعلی حسین زاده

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 5704 بار
امتیاز: 4.08
تعداد فروش:

شیرازنامه

معین الدین احمد زرکوب شیرازی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3099 بار
امتیاز: 2.44
تعداد فروش:

بررسی دوستی و خویشاوندی میان اهل بیت علیهم السلام و صحابه

محمد حسین امامی جو

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2036 بار
امتیاز: 3.38
تعداد فروش:

دستور الکاتب فی تعیین المراتب (جلد یکم)

محمدبن هندوشاه نخجوانی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3466 بار
امتیاز: 2.63
تعداد فروش:

دستور الکاتب فی تعیین المراتب (جلد دوم)

محمدبن هندوشاه نخجوانی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3535 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

صدای پا...: تاریخچه ای از سینمای ایران

حمید شعاعی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3221 بار
امتیاز: 2.36
تعداد فروش:

حبیب دلها (جلد 5)

رضا لکزایی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1332 بار
امتیاز: 3.67
تعداد فروش:

یادنامه ی مفاخر کرمان شاه شجاع کرمانی، عارف قرن سوم هجری

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2487 بار
امتیاز: 2.75
تعداد فروش:

I and My Chimney

Herman Melville

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 148 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Practical Data Science with R

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 472 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

L'Allegro, Il Penseroso, Comus, and Lycidas

John Milton

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 117 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Better English Pronunciation

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 822 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

Just So Stories

Rudyard Kipling

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 234 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Great Astronomers: Edmond Halley

Robert Stawell Ball

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 118 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

سرند (شماره 16)

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2142 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

ویژه نامه بزرگداشت دکتر غلامحسین یوسفی

تاریخ ثبت: ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3201 بار
امتیاز: 2.79
تعداد فروش:

فرهنگ واژه‌ های سینمایی

پرویز دوایی

تاریخ ثبت: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 8128 بار
امتیاز: 2.6
تعداد فروش:

اسطورۀ عصیان: چه گوارا سخن می گوید

جوزف هنسن

تاریخ ثبت: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4423 بار
امتیاز: 2.84
تعداد فروش:

کارنامه ی به دروغ: جستاری نو در شناخت اسکندر مغانی از الکساندر مقدونی

پوران فرخ زاد

تاریخ ثبت: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 8440 بار
امتیاز: 2.97
تعداد فروش:

تاریخ تجزیه ی ایران (جلد سوم)

هوشنگ طالع

تاریخ ثبت: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 8062 بار
امتیاز: 2.51
تعداد فروش:

تاریخ تجزیه ی ایران (جلد چهارم)

هوشنگ طالع

تاریخ ثبت: ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 7037 بار
امتیاز: 2.54
تعداد فروش:

Powered by You