نتایج جستجو

نوع کتاب:
قیمت:
زبان:
مرتب سازی:


کار از کار گذشت

ژان پل سارتر

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 4656 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

ساختاربندی

جان پارکر

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 3964 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

ح‍ک‍م‍ت‌ خ‍س‍روان‍ی‌: ح‍ک‍م‍ت‌ اش‍راق‌ و ع‍رف‍ان‌ از زرت‍ش‍ت‌ ت‍ا س‍ه‍روردی‌

هاشم رضی

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 7315 بار
امتیاز: 3.55
تعداد فروش:

زندآگاهی فلسفۀ نیچه

اویگن فینک

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 6389 بار
امتیاز: 2.55
تعداد فروش:

The Derrida dictionary

Simon Morgan Wortham

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 704 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

The Soviet Union

Stephen Lovell

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 913 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

How Did We Find Out About Volcanoes?

Isaac Asimov

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 628 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

تعلیقات و حواشی بر تجارب السلف

حسن قاضی طباطبائی

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 3386 بار
امتیاز: 2.57
تعداد فروش:

تعبیر خواب: تحلیل علمی و گام به گام رویا

لی لی وایس

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 4785 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

ماه عسل آفتابی

سیمین دانشور

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 2549 بار
امتیاز: 2.6
تعداد فروش:

گزارش کنگرۀ هزارۀ فردوسی: مجموعه مقالات و خطابه ها

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 5969 بار
امتیاز: 2.16
تعداد فروش:

کرانه های ذن

شروین وکیلی

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 1843 بار
امتیاز: 2.71
تعداد فروش:

جهانی شدن و جنوب: برخی مباحث انتقادی

مارتین خور

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 2276 بار
امتیاز: 2.18
تعداد فروش:

دیوان فصیح الزمان شیرازی (رضوانی)

فصیح الزمان شیرازی

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 2164 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

راه دشوار سینمای در تبعید

پرویز صیاد

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 3526 بار
امتیاز: 2.7
تعداد فروش:

سنت و تحول در موسیقی ایرانی

ژان دورینگ

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 3976 بار
امتیاز: 2.4
تعداد فروش:

سه تفنگدار - مصور

شرکت والت دیزنی

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 3752 بار
امتیاز: 2.13
تعداد فروش:

شاهزاده و گدا

مارک تواین

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 3164 بار
امتیاز: 2.56
تعداد فروش:

طراحی کاریکاتور

جک مارکو

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 3069 بار
امتیاز: 2.45
تعداد فروش:

مسافر ملکوت

مسلم لک زایی

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 1246 بار
امتیاز: 2.71
تعداد فروش:

فنون مذاکره و توانمند سازی

محمد علی سیفی کاشانی

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 1792 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

تفسیر انوار القرآن: گزیده ای از سه تفسیر (جلد اول)

عبدالروف مخلص

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 3310 بار
امتیاز: 2.75
تعداد فروش:

Colonel Quaritch

Henry Rider Haggard

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 362 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

The Education of Henry Adams

Henry Adams

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 429 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

Foundation Trilogy

Isaac Asimov

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 578 بار
امتیاز: 2.25
تعداد فروش:

Look! We have come through!

D. H. Lawrence

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 218 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

Child of Storm

Henry Rider Haggard

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 424 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

Twisted

Laurie Halse Anderson

تاریخ ثبت: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 293 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

تجزیه و تحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) در اتاق تمیز

علی اصغر صفری فرد

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 923 بار
امتیاز: 2.75
تعداد فروش:

تاریخ معاصر کرد

دیوید مک داول

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 6629 بار
امتیاز: 2.43
تعداد فروش:

تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه

حسن انوشه

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 10763 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

خاطرات صدر الاشراف

محسن صدر

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 7784 بار
امتیاز: 2.59
تعداد فروش:

داریوش دادگر

شروین وکیلی

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 8505 بار
امتیاز: 2.62
تعداد فروش:

سرزمین هرز

تی. اس. الیوت

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 4155 بار
امتیاز: 2.47
تعداد فروش:

The Greatest Story Ever Told...So Far

Lawrence Krauss

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 620 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

The Cambridge History of IRAN - Volume 7

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 1503 بار
امتیاز: 2.25
تعداد فروش:

A Computational Phonology of Russian

Peter A. Chew

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 444 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

داستان های زنان شاهنامه

زهرا مهذب

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 3952 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

افغانستان: جنگ، سیاست و جامعه

آنتونیو جیوستوزی

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 3051 بار
امتیاز: 2.42
تعداد فروش:

زبان و تفکر

محمدرضا باطنی

تاریخ ثبت: ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
دانلود: 4090 بار
امتیاز: 2.41
تعداد فروش:

Powered by You