نتایج جستجو

نوع کتاب:
قیمت:
زبان:
مرتب سازی:


نگرشی کوتاه به 22 قرن ادبیات ارمنی

میناس تولولیان

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 1644 بار
امتیاز: 2.6
تعداد فروش:

سعدی و دیل کارنگی

عزت الله همایونفر

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 1612 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

راهنمای جامع MATLAB 6

امیر هوشنگ غیوری

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2449 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

یادگار طاهر: مجموعه مقالات

احمد طاهری عراقی

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2748 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

Stalky & Co

Rudyard Kipling

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 319 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Twelfth Night

William Shakespeare

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 238 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

The Jungle Book

Rudyard Kipling

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 307 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Earth's Changing Environment- Compton's by Britannica

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 278 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Dream Days

Kenneth Grahame

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 209 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Great Astronomers: Pierre-Simon Laplace

Robert Stawell Ball

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 181 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

نامۀ فرهنگستان (دورۀ نهم)

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2632 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

همشهری جوان - شماره 357

تاریخ ثبت: ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 1946 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

دیالکتیک نمودهای ملی در تاریخ ادبیات فارسی یا مسیر ملیت در تاریخ ادبیات فارسی

منوچهر هنرمند

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 4612 بار
امتیاز: 2.8
تعداد فروش:

دموکراسی و حقوق بشر

دیوید بیتام

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 5471 بار
امتیاز: 2.7
تعداد فروش:

جنگ دائم برای صلح دائم

گور ویدال

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 3420 بار
امتیاز: 2.6
تعداد فروش:

طبقات ناصری (جلد اول)

منهاج الدین سراج جوزجانی

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 6850 بار
امتیاز: 2.4
تعداد فروش:

طبقات ناصری (جلد دوم)

منهاج الدین سراج جوزجانی

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 6694 بار
امتیاز: 2.42
تعداد فروش:

The Life and Death of Stars

Kenneth R. Lang

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 1054 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

The End of Days

Zecharia Sitchin

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 571 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

The Judicial Murder of Mary E. Surratt

David M. De Witt

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 288 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

فروغ یزدان

احمد نیکوهمت

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2377 بار
امتیاز: 2.7
تعداد فروش:

ما و شهری که دوست می داشتیم

مرتضی محمودی

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 1647 بار
امتیاز: 2.58
تعداد فروش:

دکتر استرنج لاو

بهروز تورانی

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 1957 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

اولین آژانس کاراگاهی زنان

الکساندر مک کالین اسمیت

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 1854 بار
امتیاز: 2.89
تعداد فروش:

ریاضی عمومی 2

مهدی نجفی خواه

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2510 بار
امتیاز: 2.88
تعداد فروش:

داستان من و شعر

نزار قبانی

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2672 بار
امتیاز: 2.3
تعداد فروش:

دیوان سید شرف الدین بوعلی قلندر بانضمام پنج گنج خسروی

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2463 بار
امتیاز: 2.56
تعداد فروش:

سیاحتنامه مسیو چریکف

مسیو چریکوف

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 4510 بار
امتیاز: 2.43
تعداد فروش:

سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی

پرویز ورجاوند

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 5037 بار
امتیاز: 2.6
تعداد فروش:

دستور دبیری: متنی از قرن ششم هجری

محمد بن عبدالخالق میهنی

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2576 بار
امتیاز: 2.8
تعداد فروش:

پله پله تا پختگی؛ خاطرات دانشجویی یک مهندس

هادی آقازاده

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 1982 بار
امتیاز: 3.14
تعداد فروش:

یاد پاینده: مجموعه 46 گفتار پژوهشی

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2563 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

مبل جادوئی: نفرین صندلی

شروین وکیلی

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 980 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

کسب درآمد از اینترنت

حمیدرضا علی میرزایی

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2399 بار
امتیاز: 3.67
تعداد فروش:

توفان یا هیولا

ژول ورن

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 2084 بار
امتیاز: 2.65
تعداد فروش:

Puck of Pook’s Hill

Rudyard Kipling

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 289 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

There Were Giants Upon the Earth

Zecharia Sitchin

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 679 بار
امتیاز: 3.5
تعداد فروش:

Soldiers Three

Rudyard Kipling

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 333 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Fossil Ecosystems of North America: A Guide to the Sites and their Extraordinary Biotas

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 600 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

Pagan Papers

Kenneth Grahame

تاریخ ثبت: ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶
دانلود: 179 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Powered by You