نتایج جستجو

نوع کتاب:
قیمت:
زبان:
مرتب سازی:


چهل طوطی گوتنبرگ

پروین منصور

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4167 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

کتابشناسی آثار رودکی

ابوالقاسم رادفر

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3079 بار
امتیاز: 2.75
تعداد فروش:

بادام زمینی ها - اسنوپی و دوستان

چارلز شولتز

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1862 بار
امتیاز: 2.83
تعداد فروش:

سرود نوشندگان آفتاب

ناظم حکمت

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1562 بار
امتیاز: 2.2
تعداد فروش:

زبان و نگارش فارسی

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3598 بار
امتیاز: 2.8
تعداد فروش:

The Moon Metal

Garrett P. Serviss

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 189 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Intermediate Dutch: A Grammar and Workbook

Jenneke A. Oosterhoff

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 307 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

The Tale of Mrs Tittlemouse

Beatrix Potter

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 74 بار
امتیاز: 5
تعداد فروش:

Learning Python

Mark Lutz

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 492 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

Tales and Fantasies

Robert Louis Stevenson

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 303 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Great Astronomers: John Flamsteed

Robert Stawell Ball

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 154 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

سرند (شماره 13)

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1225 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

نامۀ فرهنگستان، شمارۀ 55

تاریخ ثبت: ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2049 بار
امتیاز: 2.2
تعداد فروش:

دیوان شرقی

گوته

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4899 بار
امتیاز: 2.2
تعداد فروش:

کرانجیت: حکایت امید وبقا

راهیلا گوپتا

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3192 بار
امتیاز: 2.94
تعداد فروش:

دکتر مصدق و نطقهای تاریخی او در دوره پنجم و ششم تقنینیه

حسین مکی

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 6339 بار
امتیاز: 2.48
تعداد فروش:

مارکس و سیاست مدرن

بابک احمدی

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 7461 بار
امتیاز: 2.61
تعداد فروش:

گزیده حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة

سنایی غزنوی

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2389 بار
امتیاز: 2.82
تعداد فروش:

Fifty Major Thinkers on Education: From Confucius to Dewey

Joy A. Palmer

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 426 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

Protecting the Ozone Layer The United Nations History

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 327 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

The Second Deluge

Garrett P. Serviss

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 265 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

زندگانی شمس العرفاء: مقالات الحنفاء فی مقامات شمس العرفاء

سید عبدالحجه بلاغی

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3659 بار
امتیاز: 2.91
تعداد فروش:

فرهنگ چیست؟

احمد کسروی

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4490 بار
امتیاز: 2.4
تعداد فروش:

ماجراهای آفریقا

ژول ورن

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2372 بار
امتیاز: 2.53
تعداد فروش:

جاویدان خرد

احمد بن محمد بن مسکویه

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 6703 بار
امتیاز: 2.41
تعداد فروش:

خلاصة السیر: تاریخ روزگار شاه صفی صفوی

محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4595 بار
امتیاز: 2.48
تعداد فروش:

کاریکاتورهایی با موضوع پزشکی و سلامت

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2577 بار
امتیاز: 3.3
تعداد فروش:

استفاده دانشمندان مغرب زمین از جبر و مقابله خیام

جلال مصطفوی

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2761 بار
امتیاز: 2.53
تعداد فروش:

تعزیه علیله بیمار فاطمه صغری(ع)

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2384 بار
امتیاز: 3.21
تعداد فروش:

گفتگو با آل پاچینو

لارنس گرابل

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 3382 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

ناسیونالیسم و انقلاب

رضا داوری اردکانی

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 4082 بار
امتیاز: 2.87
تعداد فروش:

گزیده غزلهای بسمل

محمد انور بسمل

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2078 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

هر عمر راه بر خود بریدیم

جمشید برزگر

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 1028 بار
امتیاز: 3.57
تعداد فروش:

استخراج آب های پنهانی

ابوبکر محمدبن الحسن الحاسب الکرجی

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 2171 بار
امتیاز: 2.71
تعداد فروش:

The Chosen OnesImam Mūsā al-Kāzem

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 270 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

A Frequency Dictionary of Japanese

Yukio Tuno

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 735 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

The Tale of Mrs Tiggy-Winkle

Beatrix Potter

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 76 بار
امتیاز: 5
تعداد فروش:

French for Marketing: Using French in Media and Communications (French Edition)

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 442 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

St Ives

Robert Louis Stevenson

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 228 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Jerry of the Islands: A True Dog Story

Jack London

تاریخ ثبت: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دانلود: 320 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

Powered by You