نتایج جستجو

نوع کتاب:
قیمت:
زبان:
مرتب سازی:


خیره به خورشید: غلبه بر هراس از مرگ

اروین یالوم

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3986 بار
امتیاز: 2.6
تعداد فروش:

درمان اختلالات ریاضی

مصطفی تبریزی

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1780 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

دانشمند طوس

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 4274 بار
امتیاز: 2.48
تعداد فروش:

کشف ساختار عالم

حسن ایرانمنش

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 2366 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

دازیمدا

شروین وکیلی

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 2285 بار
امتیاز: 2.89
تعداد فروش:

نقیضه و نقیضه سازان

مهدی اخوان ثالث

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3579 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

جبر خطی

چارلز کرتیس

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 2745 بار
امتیاز: 2.43
تعداد فروش:

اشعار مطعم، شیخ اهری

شیخ اهری

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1326 بار
امتیاز: 3.17
تعداد فروش:

تفسیر انوار القرآن: گزیده ای از سه تفسیر (جلد چهارم)

عبدالروف مخلص

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 2267 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

پسرک شلاق خور

سید فلیش من

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1427 بار
امتیاز: 2.8
تعداد فروش:

کبوتر آسمانی

مرضیه نژاد بندانی

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1293 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

داستانهای کوچک از نویسندگان بزرگ

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3359 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

Icelandic: Grammar, Texts And Glossary

Stefan Einarsson

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 888 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

Djuna Barnes and Affective Modernism

Julie Taylor

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 259 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Hunter Quatermain

Henry Rider Haggard

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 108 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Buy Jupiter and Other Stories

Isaac Asimov

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 360 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

The Other Boy

Hailey Abbott

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 395 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

Finished

Henry Rider Haggard

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 359 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

قلمرو ادبیات حماسی ایران (جلد اول)

حسین رزمجو

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 6761 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

قلمرو ادبیات حماسی ایران (جلد دوم)

حسین رزمجو

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 6600 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

سایه: شناخت نیمه ی تاریک روان

رابرت جانسون

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3312 بار
امتیاز: 2.64
تعداد فروش:

تاملات در فلسفه ی اولی

رنه دکارت

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 4696 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

معجزه های خدایان

اریک فون دنیکن

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 10043 بار
امتیاز: 2.9
تعداد فروش:

Welcome to the Universe: An Astrophysical Tour

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1009 بار
امتیاز: 4
تعداد فروش:

Trigonomtry (schaum's series)

FRANK AYRES,JR

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 955 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

Truth and Method

Gadamer

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 944 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

تاریخ ادبیات زبان عربی: از عصر جاهلی تا قرن معاصر

حنا الفاخوری

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 8064 بار
امتیاز: 2.56
تعداد فروش:

سمفونی دنیای نو

یان وان استراتن

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 2583 بار
امتیاز: 2.63
تعداد فروش:

مقدمات زبانشناسی

مهری باقری

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 4030 بار
امتیاز: 2.55
تعداد فروش:

مجموعه آثار (18) : مقالات

رسول منتجب نیا

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1591 بار
امتیاز: 3.2
تعداد فروش:

معرفت شناسی

مصطفی ملکیان

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3208 بار
امتیاز: 2.13
تعداد فروش:

در مرز سنت و مدرنیته

مرتضی عموئی

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3055 بار
امتیاز: 2.35
تعداد فروش:

سینمای آزاد (کتاب سوم)

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3054 بار
امتیاز: 2.64
تعداد فروش:

درمان اختلالات دیکته نویسی

مصطفی تبریزی

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1469 بار
امتیاز: 2.71
تعداد فروش:

حرفه ی تولید فیلم

مالی گریگوری

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 2417 بار
امتیاز: 3.17
تعداد فروش:

شاهنامه، روایت ماندگار

اکرم احمدی توانا

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3245 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

روز بمباران

کارل بروکنر

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3724 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

تفسیر انوار القرآن: گزیده ای از سه تفسیر (جلد سوم)

عبدالروف مخلص

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 2247 بار
امتیاز: 2.7
تعداد فروش:

منتخب اشعار نصیب

محمد ناصر نصیب

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1614 بار
امتیاز: 2.6
تعداد فروش:

غربت شهر

حسین همتی نژاد

تاریخ ثبت: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 361 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

Powered by You