نتایج جستجو

نوع کتاب:
قیمت:
زبان:
مرتب سازی:


تاریخ ادبیات ایران در عصر هخامنشی از 700 ق.م تا 300 ق.م

عباس مهرین

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3236 بار
امتیاز: 2.52
تعداد فروش:

انیشتین و نسبیت

پل استراترن

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3969 بار
امتیاز: 2.64
تعداد فروش:

اسطوره‌ی آفرینش بابلی

شروین وکیلی

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3649 بار
امتیاز: 2.58
تعداد فروش:

گزارشهای نظمیه از محلات تهران (جلد اول)

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 4557 بار
امتیاز: 2.54
تعداد فروش:

گزارشهای نظمیه از محلات تهران (جلد دوم)

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 4303 بار
امتیاز: 2.59
تعداد فروش:

The Physics of Life: The Evolution of Everything

Adrian Bejan

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 618 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

Matrices (schaum's series)

FRANK AYRES,JR

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 784 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

Papillon

Henri Charriere

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 596 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

خواب و پنداره: در جستجوی ویژگیهای خوابهای ایرانی

خجسته کیا

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 2805 بار
امتیاز: 3.08
تعداد فروش:

زبده شاهنامه

عطاء الله روحی کرمانی

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 2806 بار
امتیاز: 2.63
تعداد فروش:

دیوان پریش شهرضائی

بهرام سیاره

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1768 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

سوگواری‌ های ادبی در ایران

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3522 بار
امتیاز: 2.31
تعداد فروش:

تاریخ سلسله های طریقه نعمت اللهیه در ایران

مسعود همایونی

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3171 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

بحثی در تصوف

قاسم غنی

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 2834 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

طراحی مقدماتی برای ایرانشناسی نظام یافته

حسن حبیبی

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1635 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

زنان پیشگام در تاریخ ریاضیات

نسیم سهایی

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1684 بار
امتیاز: 2.89
تعداد فروش:

ظلم و عدل در کلام الله

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 958 بار
امتیاز: 2.33
تعداد فروش:

گفتگو درباره مسائل فلسفه

مائو زدون

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1329 بار
امتیاز: 2.91
تعداد فروش:

مجموعه مقالات همایش بزرگداشت ملابمانعلی راجی کرمانی

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1764 بار
امتیاز: 2.67
تعداد فروش:

آیا تحصیلات، مانعی برای کارآفرینی است ؟

آرش نوروزی

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 660 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

آرزوهای بزرگ

چارلز دیکنز

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1991 بار
امتیاز: 2.89
تعداد فروش:

تفسیر انوار القرآن: گزیده ای از سه تفسیر (جلد پنجم)

عبدالروف مخلص

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 1906 بار
امتیاز: 2.5
تعداد فروش:

Pinocchio in Venice

Robert Coover

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 335 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Lysbeth

Henry Rider Haggard

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 229 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Love Eternal

Henry Rider Haggard

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 234 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Long Odds

Henry Rider Haggard

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 105 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

King Solomons Mines

Henry Rider Haggard

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 271 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

Jess

Henry Rider Haggard

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 294 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

مجله الکترونیک رژیم و سلامت دکتر کرمانی شماره 24

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 830 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

ماهنامه ادبی و هنری سه نقطه (شماره 6)

تاریخ ثبت: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 995 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

جزئیات و کلیات: چهل ناموس

ضیاالدین نخشبی

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 4715 بار
امتیاز: 2.71
تعداد فروش:

تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی

شروین وکیلی

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 7535 بار
امتیاز: 2.44
تعداد فروش:

ابن خلدون و تیمورلنگ

والتر ج. فیشل

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 4510 بار
امتیاز: 2.75
تعداد فروش:

تاریخ یهود ایران (جلد اول)

حبیب لوی

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 6735 بار
امتیاز: 2.88
تعداد فروش:

تاریخ یهود ایران (جلد دوم)

حبیب لوی

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 5790 بار
امتیاز: 2.71
تعداد فروش:

تاریخ یهود ایران (جلد سوم)

حبیب لوی

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 6593 بار
امتیاز: 2.63
تعداد فروش:

Sapiens: A Brief History of Humankind

Yuval Noah Harari

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 901 بار
امتیاز: 2
تعداد فروش:

Astronomy (schaum's series)

Stacey Palen

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 747 بار
امتیاز: 3
تعداد فروش:

Teachings of Ajahn Chah

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 325 بار
امتیاز: 7
تعداد فروش:

آرمانهای انسانی در فرهنگ و هنر ایران

رحمت الله مهراز

تاریخ ثبت: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۶
دانلود: 3256 بار
امتیاز: 2.53
تعداد فروش:

Powered by You