مقاله
کارا کتاب تندخوانی

کوئنتین تارانتینو

کوئنتین تارانتینو

معرفی

دوست دارم
نام واقعی:
تاریخ تولد:
محل تولد:
جنسیت:
وب سایت:
فعالیت:
ژانر:
تاریخ درگذشت:

معرفی کتاب

آیا کتابی را می‌شناسید که در کتابناک موجود است اما در اینجا فهرست نشده؟
لینک کتاب:
نوع ارتباط:
شرح نزولیصعودی تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

جکی براون: فیلمنامه

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر س‍اق‍ی‌، ۱۳۷۸

۰۵.۱۰.۱۳۹۳, ۰۳:۴۶
449
5.15 از 6
(13 رای)
2,28 مگابایت

جانگوی رها شده از بند (قسمت هفتم و آخر)

. " یک دندانپزشک آلمانی که به کار جایزه بگیری مشغول است، برای پیدا کردن سه برادر از یک برد..

۰۸.۰۱.۱۳۹۳, ۰۱:۴۰
855
4 از 6
(11 رای)
18,96 مگابایت

جانگوی رها شده از بند (قسمت ششم)

. " یک دندانپزشک آلمانی که به کار جایزه بگیری مشغول است، برای پیدا کردن سه برادر از یک برد..

۲۵.۰۹.۱۳۹۲, ۰۰:۰۹
1040
5.1 از 6
(10 رای)
23,60 مگابایت

جانگوی رها شده از بند (قسمت پنجم)

. " یک دندانپزشک آلمانی که به کار جایزه بگیری مشغول است، برای پیدا کردن سه برادر از یک برد..

۰۷.۰۷.۱۳۹۲, ۰۲:۲۸
916
5.58 از 6
(12 رای)
19,89 مگابایت

جانگوی رها شده از بند (قسمت چهارم)

" یک دندانپزشک آلمانی که به کار جایزه بگیری مشغول است، برای پیدا کردن سه برادر از یک برده ..

۲۴.۰۵.۱۳۹۲, ۰۱:۴۷
1107
4.71 از 6
(17 رای)
18,52 مگابایت

جانگوی رها شده از بند (قسمت سوم)

" یک دندانپزشک آلمانی که به کار جایزه بگیری مشغول است، برای پیدا کردن سه برادر از یک برده ..

۲۹.۰۴.۱۳۹۲, ۰۰:۵۰
1627
5.52 از 6
(23 رای)
28,73 مگابایت

جانگوی رها شده از بند (قسمت دوم)

" یک دندانپزشک آلمانی که به کار جایزه بگیری مشغول است، برای پیدا کردن سه برادر از یک برده ..

۱۴.۰۴.۱۳۹۲, ۰۰:۲۹
1322
5.2 از 6
(25 رای)
8,71 مگابایت

جانگوی رها شده از بند (قسمت اول)

" یک دندانپزشک آلمانی که به کار جایزه بگیری مشغول است، برای پیدا کردن سه برادر از یک برده ..

۰۹.۰۴.۱۳۹۲, ۰۰:۵۳
2740
5.33 از 6
(33 رای)
8,85 مگابایتPowered by You