مقاله
کارا کتاب تندخوانی

هاشم رضی

هاشم رضی

معرفی

دوست دارم
نام واقعی:
تاریخ تولد:
محل تولد:
جنسیت:
وب سایت:
فعالیت:
ژانر:
تاریخ درگذشت:

معرفی کتاب

آیا کتابی را می‌شناسید که در کتابناک موجود است اما در اینجا فهرست نشده؟
لینک کتاب:
نوع ارتباط:

کتاب‌های محبوب

13001 دریافت
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

زرتشت و تعالیم او

. حق تکثیر: چاپ ششم: ت‍ه‍ران‌، سازمان انتشارات فروهر‏‫، ۱۳۵۰

فارسی ۲۸.۰۱.۱۳۹۳, ۱۷:۵۷
5039
5.38 از 6
(58 رای)
2,18 مگابایت

نیایش ها: برگردان فارسی پنج نیایش اوستایی

. 44 صفحه هر پگاه و بامداد، نیمروز و پس از نیمروز، و آن گاهی که خورشید پس کرانه های دو..

فارسی ۲۴.۰۱.۱۳۹۳, ۰۱:۱۷
3721
5.39 از 6
(41 رای)
5,36 مگابایت

ح‍ک‍م‍ت‌ خ‍س‍روان‍ی‌: ح‍ک‍م‍ت‌ اش‍راق‌ و ع‍رف‍ان‌ از زرت‍ش‍ت‌ ت‍ا س‍ه‍روردی‌

. س‍ی‍ر ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و ح‍ک‍م‍ت‌ و ع‍رف‍ان‌ در ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان..

فارسی ۱۴.۱۰.۱۳۹۲, ۱۷:۱۶
5.78 از 6
(9 رای)

دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت

در این پژوهش اطلاعاتی درباره تاریخ باستانی ایران به ویژه وضع دین و فرهنگ در دوره پیش از ز..

فارسی ۰۶.۰۷.۱۳۹۱, ۰۰:۳۹
5.49 از 6
(37 رای)

مترجم اثر: سه رساله در بارۀ تئوری میل جنسی

کتاب حاضر از جمله کتاب های است که سروصداهای زیادی در زمان انتشار در جهان به پا کرد . این ک..

فارسی ۲۹.۱۱.۱۳۹۰, ۰۱:۲۱
79114
5.39 از 6
(274 رای)
2,53 مگابایت

مترجم اثر: آینده یک پندار (تایپ شده)

. از دیدگاه فروید دین روان آزردگی جهانی نوع انسان است و تجلیات دینی را صرفاً باید نمونه ا..

فارسی ۲۰.۰۷.۱۳۹۰, ۰۹:۲۷
16675
5.56 از 6
(142 رای)
3,54 مگابایت

مترجم اثر: آینده یک پندار

. از دیدگاه فروید دین روان آزردگی جهانی نوع انسان است و تجلیات دینی را صرفاً باید نمونه ا..

فارسی ۰۷.۰۴.۱۳۹۰, ۰۱:۲۵
13001
5.35 از 6
(108 رای)
5,21 مگابایت

فرَوَهر سرگذشت روح و روان

. پیشینه فروهر و جایگاه آن در ایران باستان در این مجموعه مود بررسی قرار گرفته است

فارسی ۰۹.۰۴.۱۳۸۸, ۰۱:۴۱
1128
4.92 از 6
(399 رای)
80,00 کیلوبایتPowered by You