Hiweb بوکیار - دانلود کتاب های انگلیسی دانشگاهی و علمی

فردوس آقا گل زاده

فردوس آقا گل زاده

معرفی

دوست دارم
نام واقعی:
تاریخ تولد:
محل تولد:
جنسیت:
وب سایت:
فعالیت:
ژانر:
تاریخ درگذشت:

معرفی کتاب

آیا کتابی را می‌شناسید که در کتابناک موجود است اما در اینجا فهرست نشده؟
لینک کتاب:
نوع ارتباط:
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

نگاهی به تفکر و زیان

هدف نگارنده در این مقاله، توصیف رابطه‌ی تفکر و زبان در قالب آموزه‌ها و روی‌کردهای علوم..

فارسی ۰۴.۰۱.۱۳۹۰, ۱۳:۱۱
1 از 5
(10 رای)Powered by You