کارا کتاب
کارا کتاب

فلسفه غرب

صفحه (55): « < 10 11 12 13 14 > » 
شرح نزولیصعودی تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

تاثیر ویتگنشتاین متاخر بر نسبی گرایی فلسفه علم

با وجود توافقهای عمیقی که میان دو دیدگاه ویتگنشتاین وجود دارد هر دو از تاثیر گذار ترنی آ..

۱۸.۰۹.۱۳۸۹, ۲۱:۱۵
352
5.21 از 6
(19 رای)
765,80 کیلوبایت

تاریخ از نظر فلسفه ی مادی

. پلخانف معتقد بود که جوامع بشری به ویژه جامعه روسیه برای پیاده کردن موفقیت‌آمیز مارکسی..

۲۴.۰۶.۱۳۸۸, ۲۲:۰۶
595
4.74 از 6
(216 رای)
349,23 کیلوبایت

تاریخ اندیشه‌ مدرن

. پروفسور آلن چالز کرز استاد دانشگاه پنسیلوانیا و کارشناس در تاریخ عصر روشنگری است . وی ب..

۱۰.۰۵.۱۳۹۲, ۰۰:۵۸
1256
5.41 از 6
(22 رای)
834,40 کیلوبایت

تاریخ علوم به سبک ویگ

این مقاله در مجله روش شناسی علوم انسانی سال 15 - شماره 62 - بهار 1389به چاپ رسیده است. بعض..

۳۰.۰۱.۱۳۹۰, ۰۰:۰۱
226
5.13 از 6
(8 رای)
478,25 کیلوبایت

تاریخ فلسفه

. درباره ی تاریخ فلسفه ی غرب کتاب های بسیاری نوشته شده است از جمله: تاریخ فلسفه غرب،برت..

۱۳.۱۲.۱۳۹۱, ۰۳:۲۶
5.54 از 6
(103 رای)

تاریخ فلسفه (جلد اول: یونان و روم)

. یکی از معتبرترین و بزرگترین تاریخ فلسفه ها ، تاریخ فلسفه ی کاپلستون است که از حیث عمق ..

۱۳.۰۶.۱۳۹۲, ۰۱:۳۹
5.74 از 6
(31 رای)

تاریخ فلسفه (جلد هفتم :از فیشته تا نیچه)

. دورۀ تاریخ فلسفۀ حاضر که تألیف فردریک کاپلستون فیلسوف متأله و یکى از برجسته‌ترین مو..

۱۳.۰۶.۱۳۹۲, ۰۱:۴۷
5.72 از 6
(39 رای)

تاریخ فلسفه (جلد پنجم: ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ از ه‍اب‍ز ت‍ا ه‍ی‍وم‌)

. دورۀ تاریخ فلسفۀ حاضر که تألیف فردریک کاپلستون فیلسوف متأله و یکى از برجسته‌ترین مو..

۱۳.۰۶.۱۳۹۲, ۰۱:۴۴
5.73 از 6
(37 رای)

تاریخ فلسفه (جلد چهارم:از دکارت تا لایب نیتس)

. دورۀ تاریخ فلسفۀ که تألیف فردریک کاپلستون فیلسوف متأله و یکى از برجسته‌ترین مورخان ..

۱۳.۰۶.۱۳۹۲, ۰۱:۴۲
5.7 از 6
(30 رای)

تاریخ فلسفه (جلدهشتم: از بنتام تا راسل)

. دورۀ تاریخ فلسفۀ حاضر که تألیف فردریک کاپلستون فیلسوف متأله و یکى از برجسته‌ترین مو..

۱۳.۰۶.۱۳۹۲, ۰۱:۴۹
5.76 از 6
(17 رای)
صفحه (55): « < 10 11 12 13 14 > » 


Powered by You