کارا کتاب

تاریخ معاصر ایران

کتاب‌های محبوب

65587 دریافت
46882 دریافت
26091 دریافت
صفحه (77): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

روضه الصفویه: تاریخ دوره صفویه

. روضه الصفویه پنجمین متن تاریخی مربوط به دوره صفوی است. این اثر متضمن وقایع و حوادث ..

۲۲.۰۴.۱۳۹۳, ۱۵:۲۷
1376
5.57 از 6
(37 رای)
26,83 مگابایت

ماموریت ژنرال گاردان در ایران

. 203 صفحه ناپلئون برای مقابله با انگلستان و ایجاد ضعف و بی ثباتی در مستعمرات آن کشو..

۲۴.۰۳.۱۳۹۳, ۱۳:۰۸
1717
5.44 از 6
(52 رای)
4,38 مگابایت

ایران در دورۀ سلطنت محمدرضا شاه پهلوی

. استاد باستانی پاریزی در مقدمه کتاب می نویسد : کتاب حاضر از کتب گرانقدر و پر بهایی است که..

۲۷.۰۲.۱۳۹۳, ۱۹:۳۶
4174
4.71 از 6
(58 رای)
3,25 مگابایت

روزنامه خاطرات عین السلطنه - جلد 10

ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌: م‍س‍ع‍ود س‍ال‍ور، ای‍رج‌ اف‍ش‍ار روزگار پادشاهی سلسله پهلوی ..

۲۰.۰۲.۱۳۹۳, ۲۲:۴۱
5.22 از 6
(9 رای)

روزنامه خاطرات عین السلطنه - جلد 9

ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌: م‍س‍ع‍ود س‍ال‍ور، ای‍رج‌ اف‍ش‍ار حق تکثیر: تهران، اساطیر، ج‏‫..

۲۰.۰۲.۱۳۹۳, ۲۲:۴۱
5.63 از 6
(8 رای)

روزنامه خاطرات عین السلطنه - جلد 8

ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌: م‍س‍ع‍ود س‍ال‍ور، ای‍رج‌ اف‍ش‍ار روزگ‍ار پ‍ادش‍اه‍ی‌ اح‍م..

۱۹.۰۲.۱۳۹۳, ۰۲:۲۸
5.56 از 6
(25 رای)

روزنامه خاطرات عین السلطنه - جلد 7

ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌: م‍س‍ع‍ود س‍ال‍ور، ای‍رج‌ اف‍ش‍ار حق تکثیر: تهران، اساطیر،‏‫ج..

۱۹.۰۲.۱۳۹۳, ۰۲:۲۸
5.58 از 6
(24 رای)

روزنامه خاطرات عین السلطنه - جلد 6

ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌: م‍س‍ع‍ود س‍ال‍ور، ای‍رج‌ اف‍ش‍ار روزگ‍ار پ‍ادش‍اه‍ی‌ اح‍م..

۱۷.۰۲.۱۳۹۳, ۰۶:۴۰
5.29 از 6
(24 رای)

روزنامه خاطرات عین السلطنه - جلد 5

ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌: م‍س‍ع‍ود س‍ال‍ور، ای‍رج‌ اف‍ش‍ار دوران‌ ن‍ی‍اب‍ت‌ س‍ل‍طن‍..

۱۷.۰۲.۱۳۹۳, ۰۶:۴۰
5.47 از 6
(19 رای)

روزنامه خاطرات عین السلطنه - جلد 4

ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌: م‍س‍ع‍ود س‍ال‍ور، ای‍رج‌ اف‍ش‍ار دوران‌ ن‍ی‍اب‍ت‌ س‍ل‍طن‍ت..

۱۵.۰۲.۱۳۹۳, ۰۴:۵۰
5.35 از 6
(23 رای)
صفحه (77): « < 1 2 3 


Powered by You