کارا کتاب
کارا کتاب

تاریخ معاصر ایران

کتاب‌های محبوب

66658 دریافت
48331 دریافت
26438 دریافت
صفحه (78): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

تاریخ بیداری ایرانیان ( جلد 4 - 5 )

به اهتمام: علی اکبر سیرجانی تاریخ بیداری ایرانیان ( جلد 1 - 2 - 3 ): http://ketabnak.com/comment.php?dlid..

۳۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۱:۱۶
1306
5.62 از 6
(45 رای)
31,81 مگابایت

تاریخ بیداری ایرانیان ( جلد 1 - 2 - 3 )

به اهتمام: علی اکبر سیرجانی تاریخ بیداری ایرانیان ( جلد 4 - 5 ): http://ketabnak.com/comment.php?dlid=606..

۳۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۱:۱۶
1439
5.73 از 6
(49 رای)
22,43 مگابایت

س‍ی‍ر ال‍ی‍گ‍ارش‍ی‌ در ای‍ران‌ از گ‍وم‍ات‍ا ت‍ا ک‍ودت‍ا

. کشور الیگارشی از نظر یونانیان باستان کشوری بوده است که عده ای اشراف بر آن حکومت کنند که..

۲۷.۰۵.۱۳۹۳, ۱۱:۳۱
725
5.39 از 6
(31 رای)
11,97 مگابایت

پرنس دالگورکی: تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی

. حق تکثیر: تهران: دارالکتب الاسلامیه‏‫، ۱۳۴۴

۰۴.۰۶.۱۳۹۳, ۱۴:۰۱
649
5.44 از 6
(18 رای)
7,01 مگابایت

اشتباه بزرگ ملی شدن نفت

. ملی شدن نفت در ایران یک رویداد بزرگ سیاسی-اقتصادی بود که پیامدهای مهم به دنبال داشت. ای..

۱۴.۰۵.۱۳۹۳, ۱۸:۳۰
1077
4.55 از 6
(31 رای)
12,79 مگابایت

ه‍دف‌: ت‍ه‍ران‌، ت‍ه‍اج‍م‌ ک‍ارت‍ر و وق‍ای‍ع‌ پ‍ش‍ت‌ پ‍رده‌

. این کتاب تحقیقی ست استادانه از روزنامه نگار ایتالیایی جولیتو کیه زا از حمله ی نظامی آم..

۱۷.۰۵.۱۳۹۳, ۱۲:۲۳
713
5.31 از 6
(26 رای)
3,94 مگابایت

آخرین انقلاب بزرگ (نقلاب و تحول در ایران) - قسمت دوم

مترجم: احمد تدین ، شهین احمدی حق تکثیر: تهران، رسا، ۱۳۸۴

۱۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۰:۵۶
6 از 6
(1 رای)

آخرین انقلاب بزرگ (نقلاب و تحول در ایران) - قسمت اول

مترجم: احمد تدین ، شهین احمدی حق تکثیر: تهران، رسا، ۱۳۸۴

۱۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۰:۵۶
6 از 6
(1 رای)

از اران تا آذربایجان

. گذاردن نام آذربایجان بر سرزمین شمالی رود ارس در قفقاز که در طول تاریخ تا سال 1918 میلادی ..

۳۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۰:۵۸
217
4.5 از 6
(10 رای)
190,75 کیلوبایت

روضه الصفویه: تاریخ دوره صفویه

. روضه الصفویه پنجمین متن تاریخی مربوط به دوره صفوی است. این اثر متضمن وقایع و حوادث ..

۲۲.۰۴.۱۳۹۳, ۱۵:۲۷
5.41 از 6
(39 رای)
صفحه (78): « < 1 2 3 


Powered by You