کارا کتاب
کارا کتاب

تاریخ معاصر ایران

کتاب‌های محبوب

66462 دریافت
48131 دریافت
26326 دریافت
صفحه (78): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

س‍ی‍ر ال‍ی‍گ‍ارش‍ی‌ در ای‍ران‌ از گ‍وم‍ات‍ا ت‍ا ک‍ودت‍ا

. کشور الیگارشی از نظر یونانیان باستان کشوری بوده است که عده ای اشراف بر آن حکومت کنند که..

۲۷.۰۵.۱۳۹۳, ۱۱:۳۱
613
5.44 از 6
(25 رای)
11,97 مگابایت

اشتباه بزرگ ملی شدن نفت

. ملی شدن نفت در ایران یک رویداد بزرگ سیاسی-اقتصادی بود که پیامدهای مهم به دنبال داشت. ای..

۱۴.۰۵.۱۳۹۳, ۱۸:۳۰
1014
4.55 از 6
(31 رای)
12,79 مگابایت

ه‍دف‌: ت‍ه‍ران‌، ت‍ه‍اج‍م‌ ک‍ارت‍ر و وق‍ای‍ع‌ پ‍ش‍ت‌ پ‍رده‌

. این کتاب تحقیقی ست استادانه از روزنامه نگار ایتالیایی جولیتو کیه زا از حمله ی نظامی آم..

۱۷.۰۵.۱۳۹۳, ۱۲:۲۳
678
5.4 از 6
(25 رای)
3,94 مگابایت

آخرین انقلاب بزرگ (نقلاب و تحول در ایران) - قسمت دوم

مترجم: احمد تدین ، شهین احمدی حق تکثیر: تهران، رسا، ۱۳۸۴

۱۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۰:۵۶
6 از 6
(1 رای)

آخرین انقلاب بزرگ (نقلاب و تحول در ایران) - قسمت اول

مترجم: احمد تدین ، شهین احمدی حق تکثیر: تهران، رسا، ۱۳۸۴

۱۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۰:۵۶
6 از 6
(1 رای)

ه‍رات‌ در ق‍ل‍م‍رو اس‍ت‍ع‍م‍ار: ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ی‍ادداش‍ت‌ و اس‍ن‍اد دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: م‍س‍ت‍وف‍ی‌‏‫، ۱۳۷۰

۰۹.۰۵.۱۳۹۳, ۱۲:۲۰
505
5.38 از 6
(21 رای)
18,80 مگابایت

روضه الصفویه: تاریخ دوره صفویه

. روضه الصفویه پنجمین متن تاریخی مربوط به دوره صفوی است. این اثر متضمن وقایع و حوادث ..

۲۲.۰۴.۱۳۹۳, ۱۵:۲۷
5.41 از 6
(39 رای)

ماموریت ژنرال گاردان در ایران

. 203 صفحه ناپلئون برای مقابله با انگلستان و ایجاد ضعف و بی ثباتی در مستعمرات آن کشو..

۲۴.۰۳.۱۳۹۳, ۱۳:۰۸
1804
5.37 از 6
(54 رای)
4,38 مگابایت

ایران در دورۀ سلطنت محمدرضا شاه پهلوی

. استاد باستانی پاریزی در مقدمه کتاب می نویسد : کتاب حاضر از کتب گرانقدر و پر بهایی است که..

۲۷.۰۲.۱۳۹۳, ۱۹:۳۶
4822
4.73 از 6
(59 رای)
3,25 مگابایت

روزنامه خاطرات عین السلطنه - جلد 10

ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌: م‍س‍ع‍ود س‍ال‍ور، ای‍رج‌ اف‍ش‍ار روزگار پادشاهی سلسله پهلوی ..

۲۰.۰۲.۱۳۹۳, ۲۲:۴۱
5.22 از 6
(9 رای)
صفحه (78): « < 1 2 3 


Powered by You