تاریخ ایران پس از اسلام

صفحه (24): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

اسماعیلیان در تاریخ

نویسنده: برنارد لویس، لوئی ماسینیون، ع. حمدانی، م. هاجسن، آصف فیضی، ایوانف. کتاب «اسماع..

۲۶.۰۱.۱۳۹۳, ۰۱:۰۸
1590
5.44 از 6
(34 رای)
6,85 مگابایت

نظری به تاریخ آذربایجان

. 488 صفحه حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ک‍ه‍ک‍ش‍ان‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ر..

۱۰.۰۱.۱۳۹۳, ۰۲:۱۰
4.96 از 6
(23 رای)

نادرشاه و بازماندگانش: همراه با نامه‌هاي سلطنتي و اسناد سياسي و اداري

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: زری‍ن‌، ۱۳۶۸

۰۵.۰۱.۱۳۹۳, ۰۱:۵۶
2999
5.12 از 6
(42 رای)
7,32 مگابایت

اسناد و مکاتبات تاریخی ایران: از تیمور تا شاه اسماعیل

. حق تکثیر: ته‍ران‌: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی‏‫، ۱۳۷۰

۰۶.۰۱.۱۳۹۳, ۰۲:۲۰
2430
5.16 از 6
(32 رای)
12,03 مگابایت

اسناد و نامه های تاریخی

۲۴.۱۲.۱۳۹۲, ۲۲:۴۵
1560
5.14 از 6
(21 رای)
7,73 مگابایت

آئین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل الله همدانی

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: توس‏‫، ۱۳۵۵

۲۰.۱۲.۱۳۹۲, ۰۰:۰۴
1129
5.26 از 6
(23 رای)
4,67 مگابایت

تاریخ منتظم ناصری - جلد سوم

مصحح: محمداسماعیل رضوانی ت‍اری‍خ‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ از س‍ال‌ ه‍زار و ص‍دو ن‍ود و چ‍..

۱۷.۱۱.۱۳۹۲, ۰۲:۰۶
2757
5.21 از 6
(24 رای)
31,84 مگابایت

تاریخ منتظم ناصری - جلد دوم

مصحح: محمد اسماعیل رضوانی م‍ع‍ظم‍ات‌ وق‍ای‍ع‌ و ن‍خ‍ب‍ه‌ ح‍وادث‌ ت‍م‍ام‌ ع..

۱۷.۱۱.۱۳۹۲, ۰۲:۰۳
2118
5.46 از 6
(24 رای)
19,82 مگابایت

تاریخ منتظم ناصری - جلد اول

مصحح: محمداسماعیل رضوانی م‍ع‍ظم‍ات‌ وق‍ای‍ع‌ و ن‍خ‍ب‍ه‌ ح‍وادث‌ ت‍م‍ام‌ ع..

۱۷.۱۱.۱۳۹۲, ۰۲:۰۰
2478
5.39 از 6
(31 رای)
14,23 مگابایت

تاریخ علوم در اسلام

حق تکثیر: قانون 59

۰۷.۱۲.۱۳۹۲, ۲۲:۴۱
2320
4.97 از 6
(29 رای)
8,92 مگابایت
صفحه (24): « < 1 2 3 


Powered by You