مقاله
کارا کتاب زنان آهن ربایی

انجیل متی

دارای امتیاز 5.1 از 6 در کتابناک با مجموع 37 رای
انجیل متی
انجیل متی

انجیل مَتّی یکی از چهار انجیل به تصویب رسیده در عهد جدید و همچنین یکی از سه انجیل همنوا است. این انجیل شرحی از زندگی و دعوت عیسای ناصری را بیان می‌کند. این انجیل تبارنامه، زایش و دوران کودکی عیسی، دعوت و پندها و سخنان او، سفرش به اورشلیم و رویدادی که در نیایشگاه رخ داد را تشریح کرده و سرانجام به بیان مصلوب شدن و «رستاخیز» مسیح می‌پردازد. عیسای رستاخیز کرده به پیروانش مأموریت می‌دهد که به تبلیغ در میان تمامی مردمان بپردازند.

بر پایه روایت سنتی مسیحیت این کتاب توسط مَتّی یکی از دوازده حواری عیسی نگاشته شده‌است. برخی بر این باورند که این دیدگاه سنتی از میانه‌های سده دوم میلادی به بعد رایج بوده است. از سده ۱۸ میلادی به بعد، پژوهشگران به صورت فزاینده‌ای درستی دیدگاه سنتی را زیر سوال برده‌اند و امروز بیشتر بر این باورند که متی انجیلی که نامش را بر روی آن گذشته اند را ننوشته‌است. بیشتر پژوهندگان امروزی بر این باورند که انجیل توسط یک نویسنده مستقل مسیحی در اواخر سده یکن میلادی نوشته شده است. اجماع نظر کارشناسان عهد جدید این است که نویسنده آغازین انجیل آن را به زبان یونانی تالیف کرده است. بجز شمار اندکی از پژوهندگان، بقیه همداستانند که متی و لوقا از روایت انجیل مرقس، به علاوه نوشته فرضی Q (که شامل سخنان عیسی میشود)، به صورت منبع بهره برده‌اند. گروه اقلیت بر این نظر است که نخست متی انجیلش را نوشته و سپس مرقس انجیلش را نوشته، و سرانجام لوقا آن دو را ترکیب نموده است.

از میان چهار انجیل تصویب شده، متی به یهودیت سده اول نزدیکتر است. متی به صورت مکرر تاکید می‌کند که عیسی پیشگویی‌های عهد عتیق را بر آورده کرده است. اکثر صاحب‌نظران بر این باورند که نویسنده انجیل متی یک مسیحی از قوم یهود بوده است. نویسنده، آموزه‌های عیسی را به پنج گفتار تقسیم کرده است: ۱ - موعظه بر فراز کوه (فصلهای ۵-۷) ۲ - آموزه‌هایی پیرامون دوازده شاگرد و مأموریت آنها (فصل ۱۰) ۳ - مَثَلهایی دربارهٔ پادشاهی آسمان (فصل ۱۳) ۴ - آموزه پیرامون معنی شاگردی (فصل ۱۸) ۵ - آموزه پیرامون پایان عصر حاضر و آمدن پادشاهی آسمان (فصلهای ۲۴-۲۵- و احتمالاً وای‌های عیسی علیه فریسی‌ها و کاتبان یهودی از فصل ۲۳). برخی از محققان پیشنهاد داده اند که نویسنده تلاش داشته تا عیسی را به عنوان یک موسی بزرگ تر معرفی کند، و اینکه به صورت ساختاری نویسنده پنج کتاب تورات را تقلید کرده است. بقیه پژوهندگان اهمیت عدد پنج را با استدلال به این که خیلی از نوشته‌های یونانی یا یهودی پنج بخش یا فصل دارند، زیاد در نظر نمی‌گیرند.

در متی، عیسی به پطرس مسؤلیت تصدی امور را میدهد و این متن بسیار تأثیرگذار بوده است. متی تنها انجیلی است که صحبت از کلیسا میکند. عیسی با اشاره به اختیاراتش از پیروانش می‌خواهد که بخشیدن دیگران را پیشه خویش سازند. با آمیخته بودن انجیل مرقس و تاکید آن بر کلیسا، متی مورد علاقه ترین انجیل هنگامی که انجیل ها به صورت مستقل پخش می‌شدند بود.انجیل متی متن آهنگین و اغلب شاعرانه‌ای دارد و برای خوانش همگانی مناسب تر از بقیه انجیل های همنوا است. متی آموزه‌های عیسی را به صورت کامل و مرتّبی بیان میکند; موعظه بالای کوه‌اش به صورت گسترده‌ای، حتّی میان غیر مسیحی ها، مورد احترام بوده است؛ ولی به نظر پژوهشگر، گراهام استنتن، شیوه استفاده نامناسب این انجیل از عهد عتیق به عنوان یک مجموعه "متن اثباتی"، و بیان‌های ضد یهودی‌اش و نگاه تندش در زمینه "سزا دادن" برای خواننده دنیای امروز گیج‌کننده بوده است.

به مانند انجیل‌های همنوای دیگر ولی متفاوت از انجیل یوحنا، در متی عیسی بیشتر صحبت از" پادشاهی خدا" می‌کند تا دربارهٔ خودش، و تعلیماتش را به صورت عمده توسط مَثَلها یا گفتارهای کوتاه انجام میدهد (بر عکس انجیل یوحنا که در آن عیسی این کار را به صورت عمده توسط سخنرانی طولانی انجام میدهد). برخی از جزئیات زندگی عیسی، به‌ویژه آنها که مربوط به دوران کودکی اش هستند، را فقط انجیل متی بازگو میکند. برای نمونه آمدن سران مُغ برای گرامی‌داشت عیسای نوزاد، مهاجرت به مصر و کشتار کودکان تنها در متی یافت می‌شوند.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» توسط: mohammad abedi در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۴
» حجم: 1.55 مگابایت؛ زمان لازم برای دریافت 3 دقیقه و 52 ثانیه با Dial-up
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 40
» مجموع دریافتها: 7698
» موردعلاقه 22 و موردتنفر 3 عضو

» کتابناکهای مرتبط:
وصیت نامه پولس رسول
دعوت به ازدواج یا رهبانیت
نامه دوم یوحنا

افرونه‌ها

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 04  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 03  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 02  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 01  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 05  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 06  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 07  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 23  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 08  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 09  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 10  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 11  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 12  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 13  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 14  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 15  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 16  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 17  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 18  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 19  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 20  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 21  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 22  پ مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 24  ج مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 25  ج مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی -26  ج مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 27  ج مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 

  نسخه صوتی کتاب انجیل متی - 28  ج مهر ۱۳۹۲    توسط sootehdel 


امتیاز دهید
  • اگر امتیاز "6" بدهید به فهرست کتابناکهای مورد علاقه شما افزوده میشود
  • اگر امتیاز "1" بدهید به فهرست کتابناکهای مورد تنفر شما افزوده میشود
به اشتراک بگذارید

امتیاز دهید!


آگهی ها

کمپین قلم فارسی آزاد

پاسخنگارش دیدگاه
maryamizad
Member
خیلی ممنون سپاسگذارم از زحمات شما عالی بود
نقل قول  
rain_rainy71
Pro Member
دوست گرامی کتابناکی sootehdel

بالاخره تونستم همه فایلهای صوتی را دانلود کنم.
از راهنمایی شما و زحماتتون تشکر میکنم.


نقل قول  
shakhsar
Member
lممنون از لطف شما . سخنان عیسی ( ع ) نیز چراغ راه انسانهای پاک سیرت است .
نقل قول  
sootehdel
Member
نقل قول:
دوست گرامی کتابناکی sootehdel
همه نسخه های صوتی کتاب را بجز آخری که متاسفانه نشد دانلود کردم
بابت زحمات شما بینهایت تشکر میکنم.درود.

دوست گرامی !

فایل را امتحان کردم و مشکلی در دانلود آن نبود.

لطفاً دوباره امتحان کنید.

امیدوارم این فایلهای صوتی برای شما و سایر دوستان مفید واقع شوند.

موفق و مؤید باشید.

نقل قول  
rain_rainy71
Pro Member
دوست گرامی کتابناکی sootehdel
همه نسخه های صوتی کتاب را بجز آخری که متاسفانه نشد دانلود کردم
بابت زحمات شما بینهایت تشکر میکنم.

نقل قول  
sadeh sarshar
Member
امیدوارم که قرآن رو خوب بخونیم وبخوبی بفهمیم و زیبایی های اون رو ستایش کنیم و در کنارش برای آشنایی با ادیان دیگه کتابهای اونا رو هم بخونیم چرا که اونقدر حقایق ناب و با ارزشی در قرآن هست که قطعا نمونه ش رو هیچ جا و در هیچ اثری نمیشه پیدا کرد. بله چون کلام خداست
فراموش نکنیم که حدای عیسی و موسی و محمد یکی هست.
نقل قول  
اتیفرد
Member
خواندن انجیل همیشه یکی از بزرگترین لذت های زندگی من بوده و هست. (جدا از بحث پایان ناپذیر اصالت انواع انجیلها) وقتی شروع میکنی به خواندن انجیل، عباراتی هست که سرشار از لذت و عطوفتت میکنه و انقدر به دل مینشینه که بحث انحرافو کامل فراموش میکنی و دلت محکی میشه بری اینکه بتونی حرف اصیل مسیح رو از غیر اون جدا کنی.


- بر زمین گنج میندوزید جایی که بید و زنگ زیان می رساند و دزدان نقب می زنند و سرقت می کنند.بلکه گنج خود را در آسمان بیندوزید آنجا که بید و زنگ زیان نمی رساند و دزدان نقب نمی زنند و سرقت نمی کنند؛ زیرا هرجا گنج توست "دل تو نیز آنجا خواهد بود.

- اگر تنها ، آنان را محبت کنید که شما را محبت می کنند ، چه پاداشی خواهید داشت ؟ که مردمان پست نیز چنین کنند.

کیست از شما ، که بتواند با نگرانی ، ساعتی به عمر خود بیفزاید ؟

با همان پیمانه که وزن کنید ، برای شما وزن خواهد شد.

خداوند فرموده است: تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. پس با اطمینان می‌گوئیم خداوند یاور ماست، پس نخواهیم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟
********************************************

سلام بر مسیح آن روزی که زاده شد و روزی که وفات کرد و روزی که مجددا زنده می شود.

نقل قول  
mostafapournourali1366
Member
حضرت عیسی یک آدم است مثل همه آدمها......پسر خدا نیست
نقل قول  
nima49
Member
خدا پسری ندارد.
نقل قول  
sahele abi
Member
مرسی نمامی کتاب های مقدس توشون درسه!!اگه با دقت خونده شن
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You