دانلود کتاب و ايبوک
کارا کتاب زنان آهن ربایی

خلاصه اصول اعتقادات مسیحیت

دارای امتیاز 5.2 از 6 در کتابناک با مجموع 38 رای
خلاصه اصول اعتقادات مسیحیت
خلاصه اصول اعتقادات مسیحیت
نویسنده:

این کتاب از هفت بخش تشکیل شده و شامل سی فصل میباشد:

بخش اول : دین - مکاشفه - کتاب مقدس
بخش دوم: آموزه خدا و خلقت.
بخش سوم: آموزه انسان در ارتباط با خدا
بخش چهارم: آموزه شخصیت و کارهای مسیح
بخش پنجم: آموزه کاربرد فدیه
بخش ششم: آموزه کلیسا و وسایل فیض
بخش هفتم: آموزه امور آخر

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» توسط: ester_sh در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴
» حجم: 0.87 مگابایت؛ زمان لازم برای دریافت 2 دقیقه و 10 ثانیه با Dial-up
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 262
» مجموع دریافتها: 1580
» موردعلاقه 22 و موردتنفر 2 عضو

» کتابناکهای مرتبط:
زندگی طبق انجیل
هم نظری در چهار انجیل
اسناد و مباحثی درباره تاریخ کلیسای شرق - جلد سوم


امتیاز دهید
  • اگر امتیاز "6" بدهید به فهرست کتابناکهای مورد علاقه شما افزوده میشود
  • اگر امتیاز "1" بدهید به فهرست کتابناکهای مورد تنفر شما افزوده میشود
به اشتراک بگذارید

امتیاز دهید!


آگهی ها

کمپین قلم فارسی آزاد

پاسخنگارش دیدگاه
1366524
Member
سلام از کتابهای بسیلر مفیدتون ممنونم
نقل قول  
علیرضاحمیدلوی
Member
مرسی ازتون ممنونم بابت سایت عالیتون
نقل قول  
ahmadyazdi
Member
نقل قول از Dolfin1986:
یک خانم مسیحی که با هم صحبت میکردیم گفت دین ما و شما فقط تو بعضی چیزای جزیی فرق داره وگرنه کاملا شبیه همه
و یک مثال زد: شما طلاق دارید و ما نداریم
و منم بجاش میگم: مسیحیا روزه سکوت دارن و بر ما حرومه
فقط همینقدر فرق دینهای ماست برای همین مسیحیت راستین برادر اسلام راستینه


بعد الان اون خانومه گفته شما هم قبول کردید؟!
نقل قول  
ketket
Member
ای سایت هم مطلب زیاد داره. خرخوناش برن بخونن.«برای مشاهده لینک عضو شده و وارد شوید»
نقل قول  
ketket
Member
بابا ای حجت دانش رو هنو کشفش نکردم. تازه وارد ای سایت شده ام ولی خیلی برام جالبه که ایقد مطلب از ازش میبینم. اینم یکیش
اون قدر هم که بعضی از دوستان گمان می کنند اسلام و مسیحیت نزدیک نیست.
حتما در برخی از موارد این نزدیکی وجود دارد ولی در بعضی از موارد هم اختلاف کاملا عمیق و ریشه ای است.
منظور از مسیحیت همین مسیحیت موجود است که به دلایل و شواهد بسیار نمونه ای دستکاری شده از مسیحیتی است که حضرت عیسی مامور به ابلاغ آن بود.
اختلافات بسیاری بین اسلام و مسیحیت وجود دارد از جمله:
111- نوع نگاه مسیحیت تحریف شده به واجب الوجود
222- نوع نگاه مسیحیت به یگانگی خداوند یا توحید و معضل کاملا جدی تثلیث (حتی در بین مسیحیان- از جمله آریانیستهای مسیحی و یونیتاریستهای مسیحی).
333- نوع نگاه مسیحیت به جایگاه عقل و نفی عقل در باورمندی به آموزه های مسیحیت (نمونه معروف اش تثلیث است که با هیچ برهان عقلی و فلسفی منطبق یا همخوان نیست. در پاسخ به این معضل- در مسیحیت این موضوع را به ایمان آوردن و فکر نکردن حواله می دهند)
444- نوع نگاه مسیحیت رومی و یونانی به انسان و ارتباط انسان با خالق
بقیه حرفاشم بخونم اگه جالب بود کپیش می کنم.
نقل قول  
poorfar
Publisher
داشتم تاریخ تمدن ویل دورانت (عصر ولتر) را مطالعه ای می کردم به جملاتی جالب در انگلستان آن زمان برخوردم
که به نظرم جالب آمد:
«تیندل اوھام الاھیات مسیحي را با بیرحمي بھ باد انتقاد گرفت. م يپرسید: چرا باید خداوند وحي خود را بھ
قوم كوچكي چون یھودیان داده باشد و روا دارد كھ این وحي را ۴٠٠٠ سال در انحصار خود نگاه دارند؟
چرا باید فرزند خویش را با وحیي دیگر نزد ھمان قوم فرستاده باشد و این وحي، پس از ١٧٠٠ سال
ھمچنان در انحصار اقلیت كوچكي از مردم جھان مانده باشد؟ این چگونھ خدایي است كھ این شیوه ھاي خام
را با چنین نتایج كند و ناكافي بھ كار مي گرفت؟ این چھ خداي ستمگري بود كھ آدم و حوا را براي پژوھش
دانش كیفر داد و، سپس، ھمة اعقاب آنان را بھ گناه زاده شدن مجازات كرد؟گویند كھ لاطایلات كتاب
مقدس معلول این است كھ خدا خواستھ است كلام خود را با زبان و اندیشة بشر سازگار سازد. اما چھ سخن
بیھوده اي! چرا او حقیقت ساده را بھ زباني كھ براي بشر قابل فھم باشد با او در میان ننھاده است؟ چرا او
بھ جاي آنكھ مستقیماً با روح ھركس سخن گوید كشیشان را واسطھ ساختھ است؟ چرا روا داشتھ است دیني
را كھ بھ وحي ممتاز كرده است وسیلة تعقیب و آزار، وحشت آفریني، و ستیزه گري قرار دھند؟ چرا، پس
از گذشت قرنھا از رواج دین، نتوانستھ است اخلاق بشر را بھبود بخشد؟ و تازه، چگونھ است كھ پس از
این مدت آنان را سنگدلتر و درنده خوتراز بت پرستان ساختھ است؟ آیا اصول اخلاقي كنفوسیوس و
سیسرون بھتر از اصول اخلاقي مسیحیت نیست؛ وحي راستین در خود طبیعت و در خرد خداداد انسان بھ
روشني تجسم یافتھ است؛ خداي واقعي ھمان خدایي است كھ نیوتن آشكار ساخت. خدایي كھ نیوتن بھ
ماشناساند طراح جھان شگفت انگیزي است كھ باقانون ثابت خویش شكوھمندانھ در حركت است؛ و كمال
ھركسي تمایلات طبیعي خویش را آنچنان منظم » . اخلاقي بشر عبارت است از ھماھنگي عقل او با طبیعت
كند كھ ھر چھ بیشتر در جھت كاربرد عقل، تندرستي، و لذتھاي حواس (كھ كلا خوشبختي اورا تشكیل
م يدھند) گام بردارد مي تواند اطمینان یابد كھ از خواست آفرینندة خویش سرپیچي نكرده است؛ زیرا
آفریدگاري كھ برھمة موجودات، مطابق طبیعت آنھا، فرمان مي راند از موجودات داراي شعور خویش
این است اخلاق راستین، و این است «. انتظاري جز این ندارد كھ بھ مقتضاي طبیعت خویش رفتار كنند.»
اینست اخلاق راستین و اینست مسیحیت حقیقی که قدمت آن به آغاز خلقت می رسد.»

جورج بارکلی نیز می گوید:«بي گمان عقیدة تثلیث نامفھومتر از جذر منھاي یك نیست!»

از عزیزان دین پژوه می خواهم که درباره ی این مسائل تحقیق کنند و آن را با عقاید اسلامی مقایسه کنند
تا بفهمند «حق عیان است ولی طایفه ای (بخوانید اکثریت دینداران جهان!) بی بصرند!»
نقل قول  
keramat
Member
با سلام
ممنون بابت کتاب فوق
ضمنا مسیحیت و اسلام هیچ نزدیکی ندارند هموطن عزیز؟ و برادر حجت عزیز اگر بخواهیم درخصوص اختلاف داخلی بگویم
فکر میکنم اختلاف تعدادی اهل تسنن و تشیع خود کفایت کند و ضمنا برهان عقلی هم در امور شما ندیدم
موفق باشی
نقل قول  
deragun
Member
jaleb bud

mamnun
نقل قول  
hojjatdanesh
Member
اون قدر هم که بعضی از دوستان گمان می کنند اسلام و مسیحیت نزدیک نیست.
حتما در برخی از موارد این نزدیکی وجود دارد ولی در بعضی از موارد هم اختلاف کاملا عمیق و ریشه ای است.
منظور از مسیحیت همین مسیحیت موجود است که به دلایل و شواهد بسیار نمونه ای دستکاری شده از مسیحیتی است که حضرت عیسی مامور به ابلاغ آن بود.
اختلافات بسیاری بین اسلام و مسیحیت وجود دارد از جمله:
111- نوع نگاه مسیحیت تحریف شده به واجب الوجود
222- نوع نگاه مسیحیت به یگانگی خداوند یا توحید و معضل کاملا جدی تثلیث (حتی در بین مسیحیان- از جمله آریانیستهای مسیحی و یونیتاریستهای مسیحی).
333- نوع نگاه مسیحیت به جایگاه عقل و نفی عقل در باورمندی به آموزه های مسیحیت (نمونه معروف اش تثلیث است که با هیچ برهان عقلی و فلسفی منطبق یا همخوان نیست. در پاسخ به این معضل- در مسیحیت این موضوع را به ایمان آوردن و فکر نکردن حواله می دهند)
444- نوع نگاه مسیحیت رومی و یونانی به انسان و ارتباط انسان با خالق
...
نقل قول  
Dolfin1986
Member
یک خانم مسیحی که با هم صحبت میکردیم گفت دین ما و شما فقط تو بعضی چیزای جزیی فرق داره وگرنه کاملا شبیه همه
و یک مثال زد: شما طلاق دارید و ما نداریم
و منم بجاش میگم: مسیحیا روزه سکوت دارن و بر ما حرومه
فقط همینقدر فرق دینهای ماست برای همین مسیحیت راستین برادر اسلام راستینه
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You