بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

دفتر هنر

شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

دفتر هنر - ویژه هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه) - سال 1374

صاحب امتیاز و سردبیر: بیژن اسدی پور

فارسی ۱۸.۱۰.۱۳۹۲, ۲۱:۵۹
2723
0.7 از 5
(15 رای)
4,55 مگابایت

دفتر هنر - ویژه صادق چوبک - سال 1374

صاحب امتیاز وسردبیر: بیژن اسدی پور

فارسی ۱۸.۱۰.۱۳۹۲, ۲۱:۵۲
2281
0.8 از 5
(16 رای)
3,99 مگابایت

دفتر هنر - ویژه فروغ فرخزاد - چاپ 1373

صاحب امتیاز و سردبیر: بیژن اسدی پور

فارسی ۱۸.۱۰.۱۳۹۲, ۲۱:۴۵
2712
1 از 5
(21 رای)
2,88 مگابایت

دفتر هنر - ویژه نیما یوشیج - بخش دوم

گروه نویسندگان حق تکثیر: آزاد

فارسی ۰۳.۰۵.۱۳۹۲, ۰۰:۲۹
1903
0.8 از 5
(18 رای)
9,75 مگابایت

دفتر هنر - ویژه نیما یوشیج - بخش اول

گروه نویسندگان حق تکثیر: آزاد

فارسی ۰۳.۰۵.۱۳۹۲, ۰۰:۲۵
2399
0.5 از 5
(19 رای)
10,00 مگابایت


Powered by You