بهرام پور
تندخوانی مؤسسه خانه داستان چوک

فلسفه غرب

کتاب‌های محبوب

88569 دریافت
78898 دریافت
73554 دریافت
صفحه (97): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

سوسیالیسم

«سوسیالیسم» ترجمۀ سخنرانی ای است که توسط ماکس وبر نخستین بار در ژوئن سال ۱۹۱۸ برای یگان ..

فارسی ۳۱.۰۶.۱۳۹۶, ۰۶:۲۷
3711
4 از 5
(22 رای)
1,71 مگابایت

تفکر در عهد باستان

"تفکر در عهد باستان "اولین کتاب از سلسله کتاب‌های "تاریخ فلسفه غرب" است که طی آن آرا و افک..

فارسی ۰۳.۰۷.۱۳۹۶, ۰۱:۰۵
977
4.1 از 5
(8 رای)
5,37 مگابایت

تاریخ فلسفه یونان (جلد ششم): الیاییان

اشکالات ابتدایی تفکر فلسفی برای اولین بار در دوران باستان در جامعه برده‌داری پدیدار شد..

فارسی ۰۳.۰۷.۱۳۹۶, ۰۱:۰۲
594
4 از 5
(6 رای)
2,86 مگابایت

تاریخ فلسفه یونان (جلد پنجم): هراکلیتوس

اشکالات ابتدایی تفکر فلسفی برای اولین بار در دوران باستان در جامعه برده‌داری پدیدار شد..

فارسی ۰۳.۰۷.۱۳۹۶, ۰۱:۰۳
564
4 از 5
(6 رای)
2,05 مگابایت

تاریخ فلسفه یونان (جلد چهارم): آلکمایون، کسنوفانس

اشکالات ابتدایی تفکر فلسفی برای اولین بار در دوران باستان در جامعه برده‌داری پدیدار شد..

فارسی ۰۳.۰۷.۱۳۹۶, ۰۱:۰۳
521
3.8 از 5
(6 رای)
1,42 مگابایت

تاریخ فلسفه یونان (جلد سوم): فیثاغورس و فیثاغوریان

اشکالات ابتدایی تفکر فلسفی برای اولین بار در دوران باستان در جامعه برده‌داری پدیدار شد..

فارسی ۳۱.۰۶.۱۳۹۶, ۰۶:۲۴
4950
4.5 از 5
(24 رای)
3,97 مگابایت

تاریخ فلسفه یونان (جلد دوم): آناکسیمندر، آناکسیمنس

اشکالات ابتدایی تفکر فلسفی برای اولین بار در دوران باستان در جامعه برده‌داری پدیدار شد..

فارسی ۳۱.۰۶.۱۳۹۶, ۰۶:۲۴
3831
4.4 از 5
(24 رای)
1,70 مگابایت

تاریخ فلسفه یونان (جلد اول): آغاز، تالس

اشکالات ابتدایی تفکر فلسفی برای اولین بار در دوران باستان در جامعه برده‌داری پدیدار شد..

فارسی ۳۱.۰۶.۱۳۹۶, ۰۶:۲۴
4313
4.5 از 5
(24 رای)
1,67 مگابایت

مقدمه های هگل بر پدیدارشناسی و زیباشناسی

تعریف حقیقت و بسیاری از مفاهیم و موضوعاتی که انسان در زندگی با آنها روبه‌رو است و نیز چگ..

فارسی ۱۳.۰۶.۱۳۹۶, ۰۶:۵۶
4.5 از 5
(25 رای)

Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left

From one of the leading critics of leftist orientations comes a study of the thinkers who have most influenced the attitudes of the New Left. Beginning with a r..

انگلیسی ۱۰.۰۶.۱۳۹۶, ۰۲:۳۱
571
5 از 5
(1 رای)
2,02 مگابایت
صفحه (97): « < 1 2 3 


Powered by You