آکادمی زبان صمیمی
دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

پیش دانشگاهی انسانی

شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

علوم اجتماعی

دوره ی پیش دانشگاهی رشته ی ادبیات و علوم انسانی

فارسی ۲۵.۰۵.۱۳۹۲, ۲۱:۵۴
1.3 از 5
(8 رای)

عربی پیش دانشگاهی علوم انسانى

فارسی ۲۵.۰۵.۱۳۹۲, ۲۱:۵۱
2.1 از 5
(7 رای)

ریاضی پایه

ویژه ی علوم انسانی دوره ی پیش دانشگاهی

فارسی ۲۵.۰۵.۱۳۹۲, ۲۱:۴۶
1.4 از 5
(7 رای)

جغرافیا پیش دانشگاهی

فارسی ۲۵.۰۵.۱۳۹۲, ۲۱:۴۴
3.3 از 5
(3 رای)

ادبیات فارسی (2)

متون نظم و نثر دوره ی پیش دانشگاهی رشته های علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی برای مطال..

فارسی ۰۲.۰۸.۱۳۸۹, ۱۴:۲۸
0.3 از 5
(37 رای)

تاریخ شناسی

دوره ی پیش دانشگاهی رشته ی علوم انسانی

فارسی ۲۲.۰۷.۱۳۸۹, ۱۳:۵۳
0.5 از 5
(33 رای)

ادبیات فارسی (1)

قافیه و عروض - نقد ادبی دوره ی پیش دانشگاهی رشته های علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی

فارسی ۲۱.۰۷.۱۳۸۹, ۱۵:۳۴
0.3 از 5
(36 رای)


Powered by You