بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

علمی

صفحه (10): « < 1 2 3 4 5 > » 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم: علوم زیستی - گیاهان و جانوران

. فهرست مطالب گیاهان و دانه‌ها به معلمان فعالیت۱: این چه گیاهی است؟ فعالیت۲: دانه‌..

فارسی ۱۸.۱۰.۱۳۹۲, ۰۳:۱۹
5107
1.1 از 5
(14 رای)
3,44 مگابایت

بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم: علوم زمین - زمین و بوم شناسی

. فهرست مطالب زمین به معلمان فعالیت ۱: اندازه و فاصله را چگونه روی نقشه نشان می‌دهند؟..

فارسی ۱۸.۱۰.۱۳۹۲, ۰۳:۱۸
3369
0.6 از 5
(16 رای)
3,01 مگابایت

بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم: علوم فیزیکی - الکتریسیته و مغناطیس

. فهرست مطالب مغناطیس به معلمان فعالیت ۱: کدام سنگ متفاوت است؟ فعالیت ۲: آهن‌رباها ..

فارسی ۱۷.۱۰.۱۳۹۲, ۰۱:۵۱
4764
0.5 از 5
(19 رای)
2,77 مگابایت

بازی کنیم، بسازیم، بیاموزیم: علوم زمین - فضا

. فهرست مطالب بر فراز زمین به معلمان فعالیت۱: داستان پرواز چگونه است؟ فعالیت۲: تونل..

فارسی ۱۷.۱۰.۱۳۹۲, ۰۱:۵۰
4729
1.3 از 5
(15 رای)
2,62 مگابایت

بازی کنیم بسازیم بیاموزیم: علوم زمین - آب و هوا

. فهرست مطالب هوا به معلمان فعالیت ۱: چگونه می‌توانید ببینید که هوا فضا را اشغال می‌کن..

فارسی ۱۷.۱۰.۱۳۹۲, ۰۱:۴۷
3721
0.5 از 5
(20 رای)
2,74 مگابایت

برق از کجا می آید

. حق تکثیر: تهران: سبزاندیشان‏‫، چاپ چهارم ۱۳۸۷

فارسی ۱۹.۰۹.۱۳۹۲, ۰۱:۰۱
2 از 5
(5 رای)

از من بپرس از شیر

ب‍ازن‍وی‍س‌: م‍ص‍طف‍ی‌ وج‍دان‍ی‌ حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ آزادی‌، چ‍ا..

فارسی ۰۸.۰۹.۱۳۹۲, ۱۴:۰۰
3.3 از 5
(3 رای)

از من بپرس از عسل

ب‍ازن‍وی‍س‌: م‍ص‍طف‍ی‌ وج‍دان‍ی‌ حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ آزادی‌، ۱۳۶۴

فارسی ۲۸.۰۹.۱۳۹۲, ۰۱:۱۲
2266
1.4 از 5
(7 رای)
1,98 مگابایت

دانش و واقعیت

. حق تکثیر: انتشارات تندر، ۱۳۵۹

فارسی ۱۹.۱۰.۱۳۹۲, ۰۲:۴۴
4833
0.6 از 5
(32 رای)
10,27 مگابایت

عجایب بدن انسان

. درین کتاب ما با برخی از حقایق عجیبی که در بدن انسانها وجود دارند آشنا میشویم. انسان دار..

فارسی ۰۵.۰۸.۱۳۹۲, ۰۳:۵۸
21331
0.5 از 5
(59 رای)
20,57 مگابایت
صفحه (10): « < 1 2 3 4 5 > » 


Powered by You