آکادمی زبان صمیمی
دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

دانش و فناوری

بهداشت، تغذیه و سلامت

(803 کتاب)

علوم طبیعی و تکامل

(187 کتاب)

نجوم و کیهان شناسی

(222 کتاب)
مخابرات، مکانیک، ترمودینامیک، الکترومغناطیس و..
آمار، احتمالات، هندسه، مثلثات، جبر، منطق ریاضی و..
فضا، ستارگان، سیارات، خورشید، صور فلکی، نجوم آماتوری و..

زبان و زبان شناسی

(285 کتاب)
الگوهای زبان، فرهنگ واژگان، انواع زبان و..
تاریخ زبان، خط، گویش، لهجه، آوانگاری، الفبا، دستور زبان و..

ماوراء الطبیعه

(280 کتاب)

علوم زمین و محیط زیست

(414 کتاب)
ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی، جغرافیا، معادن، مواد معدنی و..Powered by You