بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

کتاب های دانشگاهی

زیست شناسی (جانوری - گیاهی - دریا)

(11 کتاب)

حقوق

(300 کتاب)

عمران

(211 کتاب)

مکانیک

(114 کتاب)

برق و الکترونیک

(171 کتاب)

اقتصاد ،مدیریت و حسابداری

(132 کتاب)

ریاضیات و آمار

(341 کتاب)

متالورژی

(61 کتاب)

عمومی

(31 کتاب)

آزمون های کارشناسی ارشد ودکترا

(74 کتاب)

سایر رشته ها

(89 کتاب)

معماری و شهرسازی

(85 کتاب)

علوم تربیتی

(9 کتاب)

مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات

(34 کتاب)

پزشکی، پیراپزشکی و علوم پایه ی پزشکی

(76 کتاب)

شیمی

(33 کتاب)

فیزیک

(100 کتاب)Powered by You