بهرام پور
تندخوانی دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

سیاست

کتاب‌های محبوب

41909 دریافت
33867 دریافت
30177 دریافت
صفحه (123): « < 120 121 122 123 > » 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

نافرمانی مدنی

حق تکثیر: نشریه راه آزادی، شماره 92؛ بهمن 1381

فارسی ۱۸.۰۴.۱۳۸۸, ۰۲:۴۴
3588
0 از 5
(346 رای)
629,58 کیلوبایت

ضد کودتا

نویسندگان: جین شارپ و بروس جنکینز ترجمه: مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت هدف این کتاب ..

فارسی ۱۵.۰۴.۱۳۸۸, ۱۴:۱۹
2338
0.1 از 5
(307 رای)
544,71 کیلوبایت

استالینیزم و بلشویزم

22 صفحه

فارسی ۱۴.۰۴.۱۳۸۸, ۱۴:۳۸
1377
0.1 از 5
(250 رای)
188,08 کیلوبایت

تئوری شناخت از نظر مارکس

حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: اخ‍ت‍ران‌، ۱۳۸۳

فارسی ۱۴.۰۴.۱۳۸۸, ۱۴:۲۳
0.1 از 5
(198 رای)

مقدمه ای بر نقد اقتصادی سیاسی

حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ چ‍ری‍ک‍ه‍ای‌ ف‍دائ‍ی‌ خ‍ل‍ق‌ ای‍ران‌‏‫، [۱۳۵..

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۱۵:۴۹
2763
0.1 از 5
(328 رای)
233,94 کیلوبایت

آیا حکومت جهانی به رهبری آمریکا آینده دارد؟

حق تکثیر: مقاله ای از مجموعه "سرمایه و بشریت" نشر دانشگاهی فرانسه، بخش مجله ها ، پاریس، ژ..

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۱۵:۳۸
1135
0.1 از 5
(175 رای)
323,27 کیلوبایت

درباره مضمون سوسیالیسم

از نقد بروکراسی تا ایده خودمختاری کارگران 18 صفحه

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۱۵:۲۴
1578
0.1 از 5
(228 رای)
276,70 کیلوبایت

دیالکتیک در دفترهای دیالکتیکی تروتسکی

بازنویسی یاشار آذری حق تکثیر: اندیشه و هنر دوره دهم زمستان 1385 شماره 8

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۰۷:۰۳
1009
0.2 از 5
(148 رای)
193,62 کیلوبایت

تفسیر تروتسکی از استالینیزم

تفسیر تروتسکی از معنای تاریخی استالینیزم ، در طی یک دوران بیست ساله مبارزه سیاسی عملی عل..

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۰۶:۳۶
1188
0.1 از 5
(164 رای)
189,64 کیلوبایت

شبح تروتسکیزم

بازنویسی یاشار آذری تروتسکیسم یکی از اشکال اپورتونیسم "چپ" است که سازمانهای جاسوسی امپ..

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۰۶:۲۸
1178
0.2 از 5
(133 رای)
505,94 کیلوبایت
صفحه (123): « < 120 121 122 123 > » 


Powered by You