بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

سیاست

کتاب‌های محبوب

36514 دریافت
31375 دریافت
29025 دریافت
صفحه (117): 115 116 117 > » 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

ضد کودتا

نویسندگان: جین شارپ و بروس جنکینز ترجمه: مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت هدف این کتاب ..

فارسی ۱۵.۰۴.۱۳۸۸, ۱۴:۱۹
2075
0.1 از 5
(306 رای)
544,71 کیلوبایت

استالینیزم و بلشویزم

22 صفحه

فارسی ۱۴.۰۴.۱۳۸۸, ۱۴:۳۸
1191
0.1 از 5
(250 رای)
188,08 کیلوبایت

تئوری شناخت از نظر مارکس

حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: اخ‍ت‍ران‌، ۱۳۸۳

فارسی ۱۴.۰۴.۱۳۸۸, ۱۴:۲۳
0.1 از 5
(198 رای)

مقدمه ای بر نقد اقتصادی سیاسی

حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ چ‍ری‍ک‍ه‍ای‌ ف‍دائ‍ی‌ خ‍ل‍ق‌ ای‍ران‌‏‫، [۱۳۵..

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۱۵:۴۹
2449
0.1 از 5
(327 رای)
233,94 کیلوبایت

آیا حکومت جهانی به رهبری آمریکا آینده دارد؟

حق تکثیر: مقاله ای از مجموعه "سرمایه و بشریت" نشر دانشگاهی فرانسه، بخش مجله ها ، پاریس، ژ..

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۱۵:۳۸
942
0.1 از 5
(175 رای)
323,27 کیلوبایت

درباره مضمون سوسیالیسم

از نقد بروکراسی تا ایده خودمختاری کارگران 18 صفحه

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۱۵:۲۴
1261
0.1 از 5
(227 رای)
276,70 کیلوبایت

دیالکتیک در دفترهای دیالکتیکی تروتسکی

بازنویسی یاشار آذری حق تکثیر: اندیشه و هنر دوره دهم زمستان 1385 شماره 8

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۰۷:۰۳
870
0.2 از 5
(147 رای)
193,62 کیلوبایت

تفسیر تروتسکی از استالینیزم

تفسیر تروتسکی از معنای تاریخی استالینیزم ، در طی یک دوران بیست ساله مبارزه سیاسی عملی عل..

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۰۶:۳۶
994
0.1 از 5
(164 رای)
189,64 کیلوبایت

شبح تروتسکیزم

بازنویسی یاشار آذری تروتسکیسم یکی از اشکال اپورتونیسم "چپ" است که سازمانهای جاسوسی امپ..

فارسی ۱۳.۰۴.۱۳۸۸, ۰۶:۲۸
1025
0.2 از 5
(132 رای)
505,94 کیلوبایت

کردستان

با مقدمه ای از مهدی چمران قضیه کردستان برای انقلاب و ملت ایران مسئله ای اساسی و حیاتی ای..

فارسی ۰۹.۰۴.۱۳۸۸, ۰۵:۰۶
0 از 5
(252 رای)
صفحه (117): 115 116 117 > » 


Powered by You