بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

تاریخ جهان

صفحه (82): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

اراده به دانستن

مترجم: نیکو سرخوش - افشین جهاندیده حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، چاپ هشتم: ۱۳..

فارسی ۱۵.۰۸.۱۳۹۲, ۱۹:۳۸
1.5 از 5
(17 رای)

شهسوار اسلام

. حق تکثیر: آخرین چاپ: ت‍ه‍ران‌، دادار‏‫، ۱۳۸۱ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍..

فارسی ۰۹.۰۹.۱۳۹۲, ۰۹:۵۴
5 از 5
(3 رای)

سیر تمدن

وی‍راس‍ت‍ار: ف‍ره‍اد طاه‍ری‌ حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل..

فارسی ۱۴.۱۰.۱۳۹۲, ۱۹:۴۸
1.9 از 5
(13 رای)

تاریخ عمومی اویغورستان

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸..

فارسی ۱۷.۱۰.۱۳۹۲, ۰۱:۳۳
3 از 5
(5 رای)

ت‍اری‍خ‌ خ‍زران‌ از پ‍ی‍دای‍ش‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌، ۱۳۸۲

فارسی ۲۲.۱۰.۱۳۹۲, ۲۳:۳۷
1 از 5
(12 رای)

ع‍ص‍ر ان‍ق‍لاب‌ دم‍وک‍رات‍ی‍ک‌: ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اروپ‍ا و آم‍ری‍ک‍ا از ۱۷۶۰ ت‍ا ۱۸۰۰ - جلد 1

. حق تکثیر: آخرین چاپ: ت‍ه‍ران‌، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۸۱

فارسی ۲۸.۱۱.۱۳۹۲, ۰۳:۵۶
2.5 از 5
(4 رای)

ع‍ص‍ر ان‍ق‍لاب‌ دم‍وک‍رات‍ی‍ک‌: ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اروپ‍ا و آم‍ری‍ک‍ا از ۱۷۶۰ ت‍ا ۱۸۰۰ - جلد 2

. حق تکثیر: آخرین چاپ: ت‍ه‍ران‌، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۸۱

فارسی ۲۸.۱۱.۱۳۹۲, ۰۴:۱۱
2.5 از 5
(4 رای)

جهان اسلام پس از یازده سپتامبر

نویسنده: بانگل ام راباسا، چریل بنارد مترجم: مهدی مطهرنیا ، مسعود منزوی حق تکثیر: تهرا..

فارسی ۱۹.۰۳.۱۳۹۳, ۱۴:۲۹
5 از 5
(2 رای)

شکست تابوها

. عجیب نیست - و گویا همیشه چنین بوده است - که «حقایق تاریخی» را فاتحین جنگ تعیین میکنند و «..

فارسی ۱۳.۰۶.۱۳۹۳, ۰۷:۱۲
2.5 از 5
(4 رای)

آریایی‌ ها

. حق تکثیر: تهران: نگاه، ۱۳۸۶

فارسی ۰۹.۰۷.۱۳۹۳, ۲۳:۵۱
2 از 5
(17 رای)
صفحه (82): « < 1 2 3 


Powered by You