بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

تاریخ جهان

صفحه (87): « < 84 85 86 87 > » 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

تاریخ طبری (جلد اول) دارای نسخه صوتی

تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ الامم والملوک معروف به تاریخ طبری کتابی است نوشتهٔ محمد بن..

فارسی ۲۵.۰۴.۱۳۸۸, ۰۰:۴۰
5820
0.1 از 5
(582 رای)
1,55 مگابایت

گ‍زارش‍ی‌ از ل‍ب‍ن‍ان‌

آنچه هم اکنون در لبنان رخ میدهد و حوادث گذشته آن، بدون شک از اهمیت خاصی در دنیای اسلام ب..

فارسی ۰۹.۰۴.۱۳۸۸, ۰۵:۱۶
0.1 از 5
(192 رای)

تاریخ تمدن : عصر ناپلئون (جلد یازدهم)

مترجم : اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ب‍ه‍رام‌ب‍ی‍گ‍ی‌ وی‍را..

فارسی ۰۲.۰۵.۱۳۸۸, ۰۵:۲۰
0 از 5
(584 رای)

تاریخ تمدن : روسو و انقلاب (جلد دهم)

وی‍راس‍ت‍ار : ح‍س‍ن‌ پ‍س‍ت‍ا تاریخ تمدن نام مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که ویل و آری..

فارسی ۰۲.۰۵.۱۳۸۸, ۰۵:۱۳
0 از 5
(728 رای)

تاریخ تمدن : عصر ولتر (جلد نهم)

وی‍راس‍ت‍ار ح‍س‍ن‌ ان‍وش‍ه‌ تاریخ تمدن نام مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که ویل و آریل..

فارسی ۰۲.۰۵.۱۳۸۸, ۰۴:۵۹
0 از 5
(621 رای)

تاریخ تمدن : عصر لويي چهادرهم (جلد هشتم)

مترجم : پ‍روی‍ز م‍رزب‍ان‌، اب‍وطال‍ب‌ ص‍ارم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ری‍ف‍ی..

فارسی ۰۲.۰۵.۱۳۸۸, ۰۴:۴۴
0 از 5
(499 رای)

تاریخ تمدن : آغاز عصر خرد (جلد هفتم)

ویراستار : اسماعیل دولتشاهی تاریخ تمدن نام مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که ویل و آریل دوران..

فارسی ۰۲.۰۵.۱۳۸۸, ۰۴:۲۶
0 از 5
(585 رای)

تاریخ تمدن : رنسانس (جلد پنجم)

م‍ت‍رج‍م : ص‍ف‍در ت‍ق‍ی‌زاده‌، اب‍وطال‍ب‌ ص‍ارم‍ی‌ وی‍راس‍ت‍اران‌ : م‍ح‍م..

فارسی ۲۶.۰۴.۱۳۸۸, ۲۳:۰۳
0 از 5
(649 رای)

تاریخ تمدن: عصر ایمان (جلد چهارم)

مترجم : اب‍وطال‍ب‌ ص‍ارم‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ پ‍ای‍ن‍ده‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ طاه..

فارسی ۲۵.۰۴.۱۳۸۸, ۲۰:۵۳
0 از 5
(589 رای)

تاریخ تمدن : قیصر و مسیح (جلد سوم)

مترجم : ح‍م‍ی‍د ع‍ن‍ای‍ت‌، پ‍روی‍ز داری‍وش‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر س‍روش‌ وی‍راس‍ت..

فارسی ۲۴.۰۴.۱۳۸۸, ۰۳:۰۸
0 از 5
(629 رای)
صفحه (87): « < 84 85 86 87 > » 


Powered by You