آکادمی زبان صمیمی
دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

تاریخ ایران پس از اسلام

صفحه (57): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

از گ‍ات‍ه‍ا ت‍ا م‍ش‍روطی‍ت‌: گ‍زارش‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ از ت‍ح‍ولات‌ ف‍ک‍ری‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ی‌ ف‍ئ‍ودال‍ی‌ ای‍ران

محمد رضا فشاهی (متولد 1324) نویسنده، جامعه شناس، فیلسوف و شاعر اهل ایران است. او در پاریس ..

فارسی ۰۶.۰۳.۱۳۹۰, ۰۵:۴۹
0.6 از 5
(52 رای)

‏‫اس‍لام‌ در ای‍ران‌: از ه‍ج‍رت‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ن‍ه‍م‌ ه‍ج‍ری‌

. اسلام در ایران ، در واقع متن درسهای نویسنده برای دانشجویان تاریخ بوده است . مهمترین موض..

فارسی ۱۸.۰۷.۱۳۹۱, ۰۱:۳۸
15280
1.9 از 5
(66 رای)
39,44 مگابایت

Iran in World History

انگلیسی ۰۹.۱۱.۱۳۹۴, ۱۴:۲۴
5588
4.1 از 5
(12 رای)
11,56 مگابایت

Perspectives on Pasargadae

Pasargadae is the location of the tomb of Cyrus the Great, founder of the Achaemenid Empire. Through the ages it was Islamised and the tomb was ascribed to the ..

انگلیسی ۱۶.۰۳.۱۳۹۵, ۱۸:۲۲
2225
4.6 از 5
(10 رای)
4,32 مگابایت

Power, Politics and Religion in Timurid Iran

Beatrice Forbes Manz uses the history of Iran under the Timurid ruler Shahrukh (1409–47) to analyze the relationship between government and society in the med..

انگلیسی ۰۱.۰۲.۱۳۹۴, ۰۱:۰۳
1246
1 از 5
(14 رای)
3,76 مگابایت

Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire

The Safavid dynasty, which reigned from the late fifteenth to the eighteenth century, links medieval with modern Iran. The Safavids witnessed wide-ranging devel..

انگلیسی ۱۶.۰۴.۱۳۹۴, ۱۲:۴۴
1588
2 از 5
(10 رای)
4,27 مگابایت

Shah Abbas

My interest in Shah Abbas began over forty years ago when, as a young man just down from university, I spent the best part of a year in his capital of Isfahan..

انگلیسی ۱۴.۰۴.۱۳۹۴, ۱۱:۵۸
1308
1.4 از 5
(16 رای)
3,08 مگابایت

Shah Abbas - The Remaking of Iran Part 1

. Shah 'Abbas I was one of Iran's most influential leaders. Combining his ruthless ambition with a desire for stability, he left a far-reaching mark on..

انگلیسی ۰۷.۰۱.۱۳۹۴, ۰۲:۰۶
1942
1.4 از 5
(17 رای)
32,00 مگابایت

Shah Abbas - The Remaking of Iran Part 2

. Shah 'Abbas I was one of Iran's most influential leaders. Combining his ruthless ambition with a desire for stability, he left a far-reaching mark on the soc..

انگلیسی ۰۷.۰۱.۱۳۹۴, ۰۲:۰۷
1847
1.1 از 5
(13 رای)
32,83 مگابایت

Shah Abbas - The Remaking of Iran Part 3

. Shah 'Abbas I was one of Iran's most influential leaders. Combining his ruthless ambition with a desire for stability, he left a far-reaching mark on the soc..

انگلیسی ۰۹.۰۱.۱۳۹۴, ۰۱:۵۶
1695
1.7 از 5
(11 رای)
32,83 مگابایت
صفحه (57): « < 1 2 3 


Powered by You