بهرام پور
تندخوانی مؤسسه خانه داستان چوک

تاریخ ایران پس از اسلام

صفحه (55): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

قابوس نامه (نصیحت نامه )

با تصحیح و مقدمه و حواشی: دکتر امین عبدالمجید بدوی قابوس‌نامه، کتابی است پندی در آیین ..

فارسی ۰۲.۱۲.۱۳۹۰, ۱۰:۰۱
70271
0.8 از 5
(122 رای)
5,12 مگابایت

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد چهارم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ اف‍ش‍اری‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد اول تاریخ..

فارسی ۲۱.۰۷.۱۳۹۴, ۲۱:۰۷
55431
4.6 از 5
(70 رای)
9,81 مگابایت

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد سوم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ غ‍زن‍وی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد اول تاریخ..

فارسی ۲۱.۰۷.۱۳۹۴, ۲۱:۰۷
53163
4.6 از 5
(67 رای)
12,44 مگابایت

امیرکبیر و ایران

کتاب امیرکبیر و ایران مربوط است به هرآن‌چه در مورد امیرکبیر است. شادروان فریدون آدمیت د..

فارسی ۲۰.۱۰.۱۳۹۴, ۱۵:۵۸
51341
4.7 از 5
(98 رای)
23,56 مگابایت

ش‍رف‍ن‍ام‍ه‌: ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ دارای نقد

ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ : ولادی‍م‍ی‍ر ول‍ی‍ی‍ام‍ی‍ن‍وف‌ زرن‍وف‌ نام کتابشرفنامه‌ا..

فارسی ۰۶.۱۲.۱۳۹۰, ۱۳:۵۷
45227
0.7 از 5
(94 رای)
6,15 مگابایت

تاریخ مغول: از حمله‌ی چنگیز تا تشکیل دولت تیموری

. این کتاب مشتمل است بر تاریخ ایران از ابتدای حمله چنگیزخان (اوایل قرن هفتم) تا تأسیس دول..

فارسی ۰۳.۰۸.۱۳۹۲, ۰۳:۳۸
43341
1.2 از 5
(104 رای)
19,53 مگابایت

سیرالملوک: سیاست نامه

به‌ اه‍ت‍م‍ام‌: ه‍ی‍وب‍رت‌ دارک‌ سیر الملوک با سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک ط..

فارسی ۰۹.۰۱.۱۳۹۲, ۰۱:۰۲
43179
0.9 از 5
(88 رای)
4,90 مگابایت

رستم التواریخ

تص‍ح‍ی‍ح‌، ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍..

فارسی ۱۱.۰۶.۱۳۹۲, ۱۵:۰۰
37068
1 از 5
(79 رای)
8,86 مگابایت

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد دوم : از س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ آل‌ زی‍ار

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد اول تاریخ..

فارسی ۱۹.۰۷.۱۳۹۴, ۱۶:۰۹
36514
4.6 از 5
(86 رای)
11,11 مگابایت

تاریخ جهانگشای جوینی ـ جلد اول

به تصحیح: محمد قزوینی تاریخ جهانگشای جوینی ـ جلد دوم: http://ketabnak.com/comment.php?dlid=60318 تا..

فارسی ۱۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۳:۱۳
30212
0.8 از 5
(81 رای)
18,64 مگابایت
صفحه (55): « < 1 2 3 


Powered by You