آکادمی زبان صمیمی
دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

تاریخ ایران پس از اسلام

صفحه (57): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

قابوس نامه (نصیحت نامه )

با تصحیح و مقدمه و حواشی: دکتر امین عبدالمجید بدوی قابوس‌نامه، کتابی است پندی در آیین ..

فارسی ۰۲.۱۲.۱۳۹۰, ۱۰:۰۱
75267
0.8 از 5
(123 رای)
5,12 مگابایت

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد چهارم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ اف‍ش‍اری‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد اول تاریخ..

فارسی ۲۱.۰۷.۱۳۹۴, ۲۱:۰۷
57861
4.5 از 5
(72 رای)
9,81 مگابایت

امیرکبیر و ایران

کتاب امیرکبیر و ایران مربوط است به هرآن‌چه در مورد امیرکبیر است. شادروان فریدون آدمیت د..

فارسی ۲۰.۱۰.۱۳۹۴, ۱۵:۵۸
56970
4.7 از 5
(103 رای)
23,56 مگابایت

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد سوم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ غ‍زن‍وی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد اول تاریخ..

فارسی ۲۱.۰۷.۱۳۹۴, ۲۱:۰۷
55421
4.6 از 5
(68 رای)
12,44 مگابایت

سیرالملوک: سیاست نامه

به‌ اه‍ت‍م‍ام‌: ه‍ی‍وب‍رت‌ دارک‌ سیر الملوک با سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک ط..

فارسی ۰۹.۰۱.۱۳۹۲, ۰۱:۰۲
50926
1 از 5
(92 رای)
4,90 مگابایت

تاریخ مغول: از حمله‌ی چنگیز تا تشکیل دولت تیموری

. این کتاب مشتمل است بر تاریخ ایران از ابتدای حمله چنگیزخان (اوایل قرن هفتم) تا تأسیس دول..

فارسی ۰۳.۰۸.۱۳۹۲, ۰۳:۳۸
50210
1.3 از 5
(106 رای)
19,53 مگابایت

ش‍رف‍ن‍ام‍ه‌: ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ دارای نقد

ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ : ولادی‍م‍ی‍ر ول‍ی‍ی‍ام‍ی‍ن‍وف‌ زرن‍وف‌ نام کتابشرفنامه‌ا..

فارسی ۰۶.۱۲.۱۳۹۰, ۱۳:۵۷
48799
0.7 از 5
(94 رای)
6,15 مگابایت

رستم التواریخ

تص‍ح‍ی‍ح‌، ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍..

فارسی ۱۱.۰۶.۱۳۹۲, ۱۵:۰۰
41491
1 از 5
(79 رای)
8,86 مگابایت

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد دوم : از س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ آل‌ زی‍ار

تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد اول تاریخ..

فارسی ۱۹.۰۷.۱۳۹۴, ۱۶:۰۹
39007
4.6 از 5
(87 رای)
11,11 مگابایت

تاریخ جهانگشای جوینی ـ جلد اول

به تصحیح: محمد قزوینی تاریخ جهانگشای جوینی ـ جلد دوم: http://ketabnak.com/comment.php?dlid=60318 تا..

فارسی ۱۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۳:۱۳
36654
0.9 از 5
(83 رای)
18,64 مگابایت
صفحه (57): « < 1 2 3 


Powered by You