آکادمی زبان صمیمی
دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

تاریخ ایران پس از اسلام

صفحه (57): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

رویدادهای تاریخ اسلام

ترجمه: جمعی از پژوهشگران حق تکثیر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول تابستان 1385

فارسی ۰۳.۰۸.۱۳۹۲, ۰۳:۲۲
3 از 5
(9 رای)

نظام التواریخ

ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌: م‍ی‍ره‍اش‍م‌ م‍ح‍دث‌ حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍..

فارسی ۲۷.۰۷.۱۳۹۲, ۲۱:۰۹
2.6 از 5
(9 رای)

تاریخ پانصد ساله تبریز: از آغاز دوره مغولان تا پایان دوره صفویان

. "تاریخ پانصد ساله تبریز"، ترجمه فارسى از کتاب "شهر تبریز در سده‏های سیزدهم تا هفدهم"، ن..

فارسی ۱۶.۰۸.۱۳۹۲, ۰۱:۲۷
2.4 از 5
(17 رای)

جامع التواریخ: تاریخ آل سلجوق

تصحیح و تحشیه: محمد روشن معرفى اجمالى کتاب جامع التواریخ (تاریخ بنى‏اسرائیل)، نوشته ر..

فارسی ۰۹.۰۹.۱۳۹۲, ۰۲:۵۱
1.9 از 5
(15 رای)

جامع التواریخ: تاریخ اسماعیلیان

تصحیح و تحشیه: محمد روشن معرفى اجمالى‏ کتاب: جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان)، نوشته ر..

فارسی ۰۹.۰۹.۱۳۹۲, ۰۲:۵۷
2.4 از 5
(12 رای)

جامع التواریخ: تاریخ اغوز

ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌: م‍ح‍م‍د روش‍ن‌ معرفى اجمالى کتاب: نوشته رشید الدین ف..

فارسی ۰۹.۰۹.۱۳۹۲, ۰۳:۰۱
1.8 از 5
(16 رای)

جامع التواریخ: تاریخ افرنج، پایان و قیاصره

تصحیح و تحشیه: محمد روشن معرفى اجمالى کتاب: نوشته رشید الدین فضل الله همدانى، تصحیح مح..

فارسی ۰۹.۰۹.۱۳۹۲, ۰۳:۰۶
1.5 از 5
(15 رای)

تمدن اسلامی در قرن 4 هجری ( رنسانس اسلامی ) - جلد1

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، چاپ چهارم : ۱۳۸۸

فارسی ۰۹.۰۹.۱۳۹۲, ۱۰:۲۰
2.4 از 5
(14 رای)

خلد برین - ایران در روزگار صفویان

به تصحیح: م‍ی‍ره‍اش‍م‌ م‍ح‍دث‌ دین زرتشتی در عصر ساسانیان به دینی رسمی تبدیل شد و ..

فارسی ۰۸.۱۰.۱۳۹۲, ۱۴:۰۳
1.6 از 5
(15 رای)

ش‍اه‍س‍ون‌: ای‍ل‌ س‍ون‌

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ب‍اغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ۱۳۸۰

فارسی ۰۹.۱۰.۱۳۹۲, ۲۳:۵۵
2.2 از 5
(9 رای)
صفحه (57): « < 1 2 3 


Powered by You