بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

تاریخ ایران پیش از اسلام

صفحه (39): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

ای‍ران‌ ن‍ام‍ک‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ ن‍و ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ن‍ام‌ ای‍ران‌

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ه‍رم‍س‌‏‫، چاپ سوم ۱۳۸۹

فارسی ۰۸.۰۹.۱۳۹۲, ۱۰:۳۴
3 از 5
(5 رای)

اشکانیان

. حق تکثیر: آخرین چاپ: تهران، وانیا‏‫، ۱۳۹۰ کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مت..

فارسی ۰۲.۱۰.۱۳۹۲, ۲۳:۲۷
1.2 از 5
(18 رای)

سیمجوریان: نخستین دودمان قدرتمند ترک در ایران

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ای‍ل‌ ش‍اه‍س‍ون‌ ب‍غ‍دادی‌، ۱۳۸۱

فارسی ۰۹.۱۰.۱۳۹۲, ۲۳:۴۱
1.1 از 5
(9 رای)

نشان رازآمیز: گردونه خورشید یا گردونه مهر

. حق تکثیر: آخرین چاپ: تهران، آرتامیس‏‫، ۱۳۸۶

فارسی ۰۲.۰۳.۱۳۹۳, ۲۲:۳۷
3 از 5
(5 رای)

فرهنگ ایرانی: پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی

. کتاب فرهنگ ایرانی پیش از اسلام در یازده گفتار تنظیم شده است: گفتار یکم، آثار فرهنگی ای..

فارسی ۱۹.۰۳.۱۳۹۳, ۲۰:۰۵
1.9 از 5
(13 رای)

ایرانویج

. درباره کتاب: ایرانویج یاایران‌ویج واژه‌ایست فارسی برگرفته از واژهٔ اوستایی ایرییان..

فارسی ۱۰.۰۴.۱۳۹۳, ۱۵:۴۰
1.8 از 5
(11 رای)

ایران باستان

حق تکثیر: تهران، مولی، ۱۳۸۹

فارسی ۲۲.۰۷.۱۳۹۳, ۱۱:۱۹
6.7 از 5
(3 رای)

کارنامه اردشیر بابکان

به‌ اه‍ت‍م‍ام‌: م‍ح‍م‍دج‍واد مش‍ک‍ور م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر م‍ت‍ن‌ پ‍ه‍ل‍وی‌، ل..

فارسی ۲۰.۰۸.۱۳۹۳, ۱۸:۳۱
1.7 از 5
(15 رای)

داستان فکر ایرانی: از آغاز تمدن ایرانی تا ورود اسلام به ایران (جلد ۱ تا ۳ )

نویسنده: محمدهادی محمدی، شکوه حاجی نصرالله، علی اصغر سیدآبادی حق تکثیر: تهران، نشر افق..

فارسی ۲۶.۰۴.۱۳۹۴, ۲۰:۲۹
6 از 5
(5 رای)

الواح سومری

سومریان از اقوام باستانی ساکن داشته در جنوب سرزمین کنونی عراق یعنی میانرودان (سرزمین بی..

فارسی ۲۹.۰۴.۱۳۹۴, ۰۴:۲۸
5.6 از 5
(5 رای)
صفحه (39): « < 1 2 3 


Powered by You