بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

تاریخ و سبکهای هنر

صفحه (9): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

Cities Full of Symbols

انگلیسی ۱۴.۰۶.۱۳۹۴, ۱۸:۵۵
1902
8.3 از 5
(3 رای)
5,38 مگابایت

نفوذ معماری ایران بر معمار معروف اطریش

. حق تکثیر: نشریه بررسی های تاریخی ، شماره ویژه - مهر 1350- (26 صفحه - از 127 تا 152)

فارسی ۱۲.۱۲.۱۳۹۱, ۱۹:۵۸
2014
3 از 5
(4 رای)
4,20 مگابایت

Symbolic and Structural Archeaology

انگلیسی ۱۴.۰۶.۱۳۹۴, ۱۹:۱۳
1967
6.8 از 5
(4 رای)
30,50 مگابایت

زیبایی شناسی انتقادی

نویسنده: والتر بیامین، هربرت مارکوزه، تئودور آدورنو حق تکثیر: تهران، گام نو، ۱۳۸۸

فارسی ۱۱.۰۸.۱۳۹۴, ۲۰:۵۲
5 از 5
(4 رای)

Da Vinci & His Times - DK Eyewitness Book

انگلیسی ۲۰.۰۹.۱۳۹۴, ۱۳:۴۵
4373
4.8 از 5
(5 رای)
28,23 مگابایت

A Millennium of Turkish Literature

Ta lat S . Ha lman is a critic, a scholar, and a leading translator of Turkish literature into English. His books in English include Contemporary Turkish Liter..

انگلیسی ۳۰.۰۵.۱۳۹۴, ۰۲:۰۵
793
1.7 از 5
(6 رای)
1,17 مگابایت

Architecture - A Very Short Introduction

Buildings can be the most expensive things that civilizations produce. They can absorb any amount of effort and money if they are to compete with the great bui..

انگلیسی ۰۶.۰۸.۱۳۹۴, ۱۳:۰۷
1026
5.7 از 5
(7 رای)
1,57 مگابایت

Hippocrates and Medical Education: Studies in Ancient Medicine

Edited by: Manfred Horstmanshoff The collection of writings known as the Corpus Hippocraticum played a decisive role in medical education for more than twent..

انگلیسی ۲۱.۰۱.۱۳۹۴, ۰۳:۳۴
683
1.3 از 5
(8 رای)
6,00 مگابایت

The Machines of Leonardo Da Vinci

کتاب شامل معرفی ماشینهایی است که لئوناردو داوینچی (1519-1452) طراحی نموده بود.

انگلیسی ۰۳.۰۳.۱۳۹۴, ۱۲:۲۲
1887
1.1 از 5
(9 رای)
8,77 مگابایت

جشن‌نامه دانش: گزیده مقالات هنر در نشریات تخصصی

جمعی از نویسندگان این کتاب از مجموعه مقالات هنر دربردارنده 12 مقاله است که در نشریات مخ..

فارسی ۰۴.۱۱.۱۳۹۵, ۰۲:۳۵
2624
4.6 از 5
(9 رای)
5,00 مگابایت
صفحه (9): « < 1 2 3 


Powered by You