بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

تاریخ و سبکهای هنر

صفحه (9): « < 1 2 3 4 5 > » 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

درباره ی هنر برای هنر

حق تکثیر: تهران، شباهنگ، 1358

فارسی ۰۹.۱۱.۱۳۹۴, ۱۴:۲۸
8921
4.4 از 5
(26 رای)
1,86 مگابایت

Da Vinci & His Times - DK Eyewitness Book

انگلیسی ۲۰.۰۹.۱۳۹۴, ۱۳:۴۵
4405
4.8 از 5
(5 رای)
28,23 مگابایت

آشنایی با آرای متفکران درباره ی هنر

کتاب با بهره گیری از منابع متعدد علمی نگاشته شده و در بخشی مستقل در پایان آن یادداشتها و ..

فارسی ۰۴.۰۷.۱۳۹۵, ۱۵:۳۱
4.3 از 5
(25 رای)

زیبایی شناسی انتقادی

نویسنده: والتر بیامین، هربرت مارکوزه، تئودور آدورنو حق تکثیر: تهران، گام نو، ۱۳۸۸

فارسی ۱۱.۰۸.۱۳۹۴, ۲۰:۵۲
5 از 5
(4 رای)

Symbolic and Structural Archeaology

انگلیسی ۱۴.۰۶.۱۳۹۴, ۱۹:۱۳
1969
6.8 از 5
(4 رای)
30,50 مگابایت

Cities Full of Symbols

انگلیسی ۱۴.۰۶.۱۳۹۴, ۱۸:۵۵
1957
8.3 از 5
(3 رای)
5,38 مگابایت

Modern Art - A Very Short Introduction

When Rachel Whiteread’s sculpture Monument (Plate I) was installed on the empty fourth plinth in London’s Trafalgar Square on 4 June 2001, the response re..

انگلیسی ۱۰.۰۸.۱۳۹۴, ۱۸:۰۰
4656
5.7 از 5
(10 رای)
3,59 مگابایت

Architecture - A Very Short Introduction

Buildings can be the most expensive things that civilizations produce. They can absorb any amount of effort and money if they are to compete with the great bui..

انگلیسی ۰۶.۰۸.۱۳۹۴, ۱۳:۰۷
1049
5.7 از 5
(7 رای)
1,57 مگابایت

سه پژوهش در جامعه‌شناسی هنر: پرودون، مارکس، پیکاسو

کتاب حاضر در سال 1932برای اولین بار در فرانسه به چاپ رسید. این کتاب با همه فشردگی و پیچیدگی..

فارسی ۲۷.۰۵.۱۳۹۴, ۱۷:۰۹
9437
1.5 از 5
(36 رای)
3,70 مگابایت

A Millennium of Turkish Literature

Ta lat S . Ha lman is a critic, a scholar, and a leading translator of Turkish literature into English. His books in English include Contemporary Turkish Liter..

انگلیسی ۳۰.۰۵.۱۳۹۴, ۰۲:۰۵
803
1.7 از 5
(6 رای)
1,17 مگابایت
صفحه (9): « < 1 2 3 4 5 > » 


Powered by You