Hiweb بوکیار - دانلود کتاب های انگلیسی دانشگاهی و علمی

دایرة المعارف گل و گیاه

این کتاب راجع به نام علمی، طبقه بندی گیاه، مشخصات ظاهری، نیازهای مراقبتی و نحوه ازدیاد گلها و گیاهان زیر میباشد :

◊ آبشار طلائی ◊ آبوتیلون ◊ آپور و کاکتو ◊ آجوگا (لبدیسی رونده) ◊ آدونیس ◊ آرالیای پابلند ◊ آرالیای ژاپنی ◊ آرمریا ◊ آرمریای سفید ◊ آرونیا ◊ آزالیای نارنجی ◊ آستر ◊ آسترانتیا (ستاره گون) ◊ آستیلب ◊ آستیلب ارغوانی ◊ آفتابگردان یک‌ساله ◊ آقونیطون ◊ آکا (فیجوآ) ◊ آکمئا ◊ آگاو ◊ آگلونما ◊ آلاله ◊ آلبوم گل درشت (پیاز بین‌النهرین) ◊ آلوئه ◊ آلیسوم ◊ آلیوم ◊ آماریلیس ◊ آناغالیس ◊ آنجلیکا ◊ آنمون ◊ آنمون ژاپنی ◊ آنمون سفید ◊ آنمون قرمز ◊ اپی مدیوم ◊ ارانتیس ◊ اریترونیوم ◊ اریترونیوم زرد ◊ اریترونیومس ◊ ارینژیوم ◊ ازمکی زرد ◊ ازمکی سفید ◊ استاتیس ◊ استئوسپرموم ◊ استرپتوکارپوس ◊ استوکزیا ◊ اسیبریس ◊ اشرفی ◊ اشرفی گل درشت ◊ اطلسی ◊ افوربیا ◊ اکومیس ◊ امین‌الدوله هیمالیا ◊ انولا انسیفولیا ◊ اوپاتوریوم ◊ ایفیون ◊ اینکارویله‌آ ◊ بابونه زرد ◊ بانکسیا ◊ باواردیا ◊ برجینا ◊ برگ انجیری ◊ برگ عبائی ◊ برگاموت ◊ برونرا ◊ برووالیا ◊ بگونیا ◊ بنت کنسول ◊ بنجامین ◊ بنفشه ◊ بنفشه آفریقائی ◊ بنفشه دندان سگی ◊ بورونیا ◊ بید خزنده ◊ پاچی استاچی ◊ پافیوپدیلوم (ارکیده) ◊ پالموناریا ◊ پالونیا ◊ پامچال ◊ پپروسیا ابلق ◊ پپرومیا ◊ پرنده بهشتی ◊ پروانش ◊ پلکترانتوس ◊ پنج انگشت ◊ پنجه برگ ◊ پنستمون ◊ پنیرک ◊ پوتوس ابلق ◊ پوتوس طلائی ◊ پیچ آبجوئی ◊ پیچ امین‌الدوله ◊ پیچ گلیسین ◊ پینک کلود ◊ تاتوره ◊ تاج خروس تاجی ◊ تاج خروس رشته‌ای ◊ تاج خروس رشته‌ای زرد ◊ تاج‌الملوک ◊ تریلیوم ◊ تکمه‌ای ◊ تنباکوی زینتی ◊ ته نانته (نوعی مارانتا) ◊ جعفری ◊ جعفری بارانی ◊ چایو (پیاز کوهی) ◊ خار پنبه ◊ خار مریم ◊ خاکشی ◊ خاکشیر ◊ خاکشیر تلخ ◊ خر زهره ◊ خربق زرد ◊ خربق سفید ◊ دافنه مزرون ◊ داوودی ◊ داوودی ارغوانی ◊ داوودی برنزی ◊ داوودی زرد ◊ داوودی قرمز ◊ داوودی یک‌ساله ◊ دراسنا ◊ دراسنا ساندریانا ◊ دراسنای رنگارنگ ◊ درخت پروانه ◊ درخت سوسن دره ◊ درختچه فلفل شیرین ◊ درختچه نیل ◊ دغدغک ◊ دلفینیوم ◊ دم موشی ◊ دوتسیای رعنا ◊ دی مورفوتکا ◊ دیاسیا ◊ دیسنترا ◊ دیفن باخیا ◊ رودودندرون◊ ریش قوش طلائی ◊ زرشک ◊ زعفران جامه طلائی ◊ زعفران زینتی ◊ زنبق ◊ زنبق رشتی ◊ زنبق سا ◊ زنبق سیبری ◊ زنجبیل شامی ◊ زنگوله‌ای ◊ ژئوم (علف مبارک) ◊ ژرانیوم ◊ ژرانیوم بنفش ◊ ژرانیوم لب برگشته ◊ ژربرا ◊ سپاس (جنتیانا) ◊ سدوم (گیاه یخی) ◊ سرئوس ◊ سرخس شاخ گوزنی ◊ سلمیزیا ◊ سلوی دائمی ◊ سنبل ◊ سنجد همیشه سبز ◊ سوسن ژاپنی ◊ سیتیسوس ◊ سیزاب ◊ سیزاب دم گربه‌ای بنفش ◊ سیزاب دم گربه‌ای قرمز ◊ سیزاب سبلانی ◊ سیکلامن ◊ سیکلامن مقاوم ◊ سیلفیوم ◊ سیلن ◊ سیلن بادکنکی ◊ سینینژیا ◊ شاپسند دایمی ◊ شاپسند درختی ◊ شاپسند سپید برفی ◊ شبدر ترشک ◊ شقایق ◊ شقایق پرپر ◊ شقایق شرقی ◊ شقایق صورتی ◊ شقایق کالیفرنیا ◊ شقایق مزرعه ◊ شقایق مکزیکی ◊ شکر تیغال ◊ شمشاد رسمی ◊ شمعدانی ◊ شمعدانی (ژرانیوم) ◊ شیپوری صورتی ◊ شیرخشت ◊ شیرخشت درختی ◊ شیرخشت صخره‌ای ◊ شیزوستیلیس ◊ شینودوکسا ◊ صدتومانی ◊ عروسک پشت پرده ◊ علف اردک ماهی ◊ علف بیدی ◊ علف ماه ◊ علف مبارک کوهستانی ◊ علف مبارک ◊ فائوکاریا ◊ فرفیون ◊ فرمونتیا ◊ فروکاکتوس ◊ فریزیا ◊ فلوکس ◊ فلوکس آبی ◊ فیتولاکا (سرخ بر) ◊ فیتونیا ◊ فیلو کاکتوس ◊ فیلودندرون برگ قلبی ◊ قرنفل ◊ کاردامین ◊ کاملیا ◊ کاملیا گل رزی ◊ کتان زینتی ◊ کراسپدیا ◊ کلاغک ◊ کلترا ◊ کلرودندروم ◊ کلرودندرون ◊ کلماتیس ◊ کلماتیس کوهی ◊ کلیانتوس ◊ کلینتونیا ◊ کوچولوی چشم آبی ◊ کولریا ◊ کونزا باکستریا ◊ کاکتوس پاکی سرئوس ◊ کاکتوس کروی ◊ کاکتوس کریسمس ◊ کاکتوس کلاه اسقف ◊ کراسولا ◊ کرنوس خزنده ◊ کروساندرا ◊ کریپتانتوس رنگارنگ ◊ کلومنا ◊ کمبرتوم ◊ کورئوپسیس ◊ کوردیلین ◊ کوکب کوهی ◊ کوکب کوهی پرگلبرگ ◊ کوکب کوهی نارنجی ◊ کوله خاس ◊ گازانیا ◊ گازمانیا ◊ گالتریا ◊ گاوزبان کوهی ◊ گل آتشین ◊ گل آفتابگردان برگ بیدی ◊ گل آفتابگردان مخملی ◊ گل آفتابی ◊ گل آفتابی سکه‌ای ◊ گل آویز کالیفرنیا ◊ گل اختر ◊ گل ادریسی ◊ گل استکانی ◊ گل اطلسی ◊ گل انچوزا ◊ گل انگشتانه ◊ گل بابونه ◊ گل باد ◊ گل بادلرزان ◊ گل برفی ◊ گل تاج خروس دم گربه‌ای ◊ گل ترمس (لوپن) ◊ گل جعفری ◊ گل جعفری کوتاه ◊ گل حسرت ◊ گل حنا ◊ گل حنای پر گلبرگ ◊ گل حنای ستاره‌ای ◊ گل خربق ◊ گل خورشیدی ◊ گل رز ◊ گل رز زرد ◊ گل رشاد ◊ گل ریحانی ◊ گل زنگوله‌ای چینی ◊ گل سپاس ◊ گل سپاس (جنتیانا) ◊ گل سپاس چتری ◊ گل سپاس سفید ◊ گل سپاس کوهستانی ◊ گل ستاره‌ای ◊ گل سوسن ◊ گل سیاه دانه ◊ گل شبدر ◊ گل صدتومانی ◊ گل صدتومانی زرد ◊ گل عسلی ◊ گل کاغذی ◊ گل کروی ◊ گل کیفی ◊ گل کاردینال ◊ گل کاردینال سوئیسی ◊ گل کورتونوس (مونتبریتا) ◊ گل گندم ◊ گل گندم کوهی ◊ گل لاله سیاه ◊ گل ماهور ◊ گل ماهور زرد ◊ گل مخروطی ◊ گل مخروطی سفید ◊ گل مخروطی صورتی ◊ گل مشعلی زرد ◊ گل مشعلی قرمز ◊ گل مصفا ◊ گل مغربی ◊ گل مغربی صورتی ◊ گل مومی ◊ گل میگو ◊ گل میمون ◊ گل مینای چمنی ◊ گل نرین ◊ گل هماور ◊ گل همیشه بهار ◊ گلایل ◊ گودتیا ◊ گوش بره ارغوانی ◊ گوش بره ◊ گیاه آب گرم ◊ گیاه پلنگ کش ◊ گیاه سنگی ◊ گیاه شویدی ◊ لادن ◊ لاله ◊ لاله دورنگ ◊ لاله زرد ◊ لاله مردابی ◊ لاله واژگون زرد ◊ لاله واژگون غوزی ◊ لئونوتیس ◊ لوپن ◊ لوناریا ◊ لیمنانتس ◊ مارانتا ◊ ماگنولیا زمستانه ◊ مخلصه ◊ مرزنجوش ◊ موگه ◊ مهر سلیمان ◊ مینای آفریقائی ◊ مینای دایمی قرمز ◊ نئوماریکا ◊ نجم آبی ◊ نخل زینتی ◊ نخل زینتی (فونیکس) ◊ نخل کاریوتا ◊ نخل کنتیا ◊ نخود گل معطر ◊ نرگس ◊ نرگس درختی ◊ نرگس زرد (دافودیل) ◊ نرگس زرد کشور پرو ◊ نعناع چمنی ◊ نلیا ◊ نمسیا ◊ نوعی پروانش ◊ نوعی خطمی ◊ نویتا ◊ نیفوفیا ◊ نیل ◊ واگیلیا ◊ ورونیکا (سیزاب) ◊ هپاتیکا ◊ هلنیوم ◊ هلیوپسیس ◊ هوستا ◊ یاس خوشه‌ای ◊ یوکا

منبع : مجله الکترونیکی ویستا

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
کاشت و پرورش انجیر
برداشت و مسائل پس از برداشت انار
گلکاری

آگهی
نسخه ها
PDF
حجم: 7 مگابایت
دریافت ها: 24603
تعداد صفحات: 458
4.4 / 5
با 98 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1

دانلود
دیدگاه‌ها: 21
۱۳۸۹/۱۲/۱۱


پاسخنگارش دیدگاه
hanieh
مدير ارشد
نقل قول از مهربان مهربانومه:
چرا نمیتونم چیزی دانلود کنم

گزینه دانلود قسمت پایین کتاب هست. بعد از تبلیغات
نقل قول  
چرا نمیتونم چیزی دانلود کنم
نقل قول  
123sajjad
Member
کتاب خوبی
باتکشر و خسته نباشید
نقل قول  
alek_s3
Member
با سلام
کتاب فوق العاده مفیدی بود
با تشکر از زحماتتون
نقل قول  
avonlea
Member
کتابی ست جامع و کامل، با کیفیت عالی
نقل قول  
خیلی خیلی ممنونم از لطف و زحمت بی اندازتون. خیلی وقت بود دنبال همچین کتاب هایی بودم  
نقل قول  
با توجه به علاقه وافر به گل و گیاه و همچنین نگهداری آن از دانلود چنین کتابهایی و افزایش اطلاعات در زمینه گیاهان از شما سپاسگذارم.
نقل قول  
shamila
Member
دست گلتون درد نکنه
نقل قول  
rashamon
Member
خیلی عالی بود ذوق زده شدم. وقتی گیاهی خشک می شود از ته دل ناراحت می شوم باور کنید اگر هستی به دست من بود علف های هرز را هم در گوشه ای از باغچه امان پرورش می دادم
نقل قول  
1star26
Member
سلام چطور میشه انلود کرد
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You